Datorseende

Vid storskaliga nödsituationer orsakade av naturkatastrofer, terroristattacker eller större olyckor, så behöver insatsstyrkor och markkontroll omedelbar information och en visualisering av scenariot, vilket kräver datorseendemetoder för att analysera inhämtade bilder och videor.

För att ta fram data som är lämpliga för visualisering i en VR-uppsättning behöver all bilddata åtföljas av kamerans position och riktning när den rör sig genom scenen. Dessutom behöver djupet hos alla synliga scenpunkter estimeras. Kombinationen av dessa problem kallas Struktur från rörelse-problemet (SFR-problemet) och är en grundläggande del av datorseende.


Informationsinhämtningen om scenariot inkluderar också detektion av förändringar jämfört med tillgängliga kartor eller 3D-modeller av omgivningen. För att upptäcka sådana förändringar behöver nyskapade SFR-data och befintliga 3D-modeller jämföras. Jämförelsen kräver ensning av delvis överensstämmande data och leder till ett annat grundläggande datorseendeproblem som kallas punktmolnsregistrering.

Slutligen behöver information om personer och objekt som rör sig i omgivningen inhämtas – de måste lokaliseras, deras rörelse måste estimeras och deras identiteter måste bestämmas. Dessa tre fundamentala datorseendeproblem hanteras med hjälp av metoder för visuell objektdetektering, objektföljning och objektigenkänning.

De nämnda problemen behandlas i en rad pågående forskningsprojekt, som Horisont 2020-projektet CENTAURO om katastrofinsatsrobotik (https://www.centauro-project.eu), WASP-projektet Integrating Perception, Learning and Verification in Interactive Autonomous Systems (http://wasp-sweden.org/research/projects/) och det nyligen beviljade SSF-projektet SymbiKBot.

 

Bakgrund:

WASP och dess industriella huvudaktörer fokuserar på tre olika områden (visionrelaterad anpassning av ursprungliga mål):
1. Autonom körning; bilar, lastbilar, gruvor. Samarbete med Scania och Autoliv.
2. Säkerhet, trygghet, räddnings- och katastrofinsatsrobotik. Samarbete med SAAB.
3. Smarta städer, inklusive säkerhet och integritet vid autonom kameraövervakning. Samarbete med Ericsson.

Kontakt

Nyheter

Om avdelningen

Om institutionen