Den åldrande prostatan, ett ständigt gissel 

Den åldrande prostatan

Män med prostataproblem klagar ofta över svårigheten att urinera och över andra problem. Att skylla på prostatan är i själva verket en vanlig reaktion på diffusa klagomål över besvär i ”de nedre regionerna”. I det här projektet undersöks hur prostatan som ett associationsrikt objekt används för att förklara förändringar i den manliga kroppen, dess sexualitet och maskulinitet, idag och historiskt.  

Varje delprojekt undersöker hur förståelsen av prostatan formas och utmejslas i olika sammanhang. Några undersöker kulturella och historiska projektioner av prostatan som en källa till smärta, obehag och ångest. Här används intervjuer och arkivmaterial. Andra delprojekt undersöker medicinska diskurser som gör prostatan till ett anatomiskt objekt som kan undersökas och opereras bort. Dessa projekt använder sig av observationer och intervjuer.  
Ytterligare delprojekt avgränsar hur prostatan känns och görs närvarande i sin frånvaro, efter kirurgi, med en poststrukturalistisk analys. Projektet använder sig av medicinsk sociologi och historia, STS-studier och medicin, samt feministiska vetenskapsstudier i samarbete kring den åldrande prostatan.  
 
Projektets namn: A Constant Torment. Discursive Contours of the Aging Prostate  
Finansiär: Vetenskapsrådet

ProstatafilmenVisa/dölj innehåll

ProjektledareVisa/dölj innehåll

Andra forskare inom projektetVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll