Djurens beteende, domesticering och välfärd - Jensen group

Chickens

Hönsen domesticerades för omkring 8000 år sedan. Alla de ca 50 miljarder höns som finns i världen i dag härstammar från det röda djungelhönset, som lever vilt i Sydostasien. Vi studerar de genetiska och epigenetiska mekanismerna som är ansvariga för de skillnader som uppstått i hönsens beteende under domesticeringen.

Exempel på sådana skillnader är minskad rädsla för människor, minskat undersökande beteende och ett förändrat socialt beteende. Vi använder korsningar mellan röda djungelhöns och moderna äggläggande hönor för att kartlägga de genetiska områden som påverkar olika egenskaper och vi analyserar skillnader i DNA-metylering mellan förfadern och de domesticerade fåglarna i hjärna och könsceller.

Personal
Visa/dölj innehåll