E-förvaltning och e-tjänster

Forskningsgruppen för e-förvaltning och e-tjänster

LiU är nationellt ledande på forskning om användning, utvärdering och utveckling av e-förvaltning och e-tjänster i offentlig sektor. Forskningen innefattar e-tjänster riktade till medborgare och gemensamma digitala resurser för flera myndigheter på olika nivåer i offentlig förvaltning, bolag eller verk.

E-förvaltning är att med IT förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag och bland annat underlätta tillgången till information och skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Även kallat digitalisering i offentliga sektor. Digitalisering av och e-tjänster inom den offentliga förvaltningen är också allt oftare länkat till öppna data. Vi studerar fenomenet öppna data i sig och dess införande, användning och nytta.

Vi är nationellt ledande på forskning om användning, utvärdering och utveckling av e-förvaltning och e-tjänster i offentlig sektor. Vår forskning om e-förvaltning innefattar såväl e-tjänster riktade till medborgare i olika roller som förutsättningar i form av verksamhetsintern IT och gemensamma digitala resurser för flera myndigheter på olika nivåer i offentlig förvaltning, bolag eller verk. 

Nationellt ledande på e-förvaltning inom offentlig sektor

Vår forskning om IT och verksamhetsutveckling bedrivs i nära samverkan med offentliga organisationer. Bland annat genom studier av elektronisk förvaltning och offentliga e-tjänster. Forskningen inom e-förvaltning och e-tjänster har uppmärksammats och gjort avtryck i nationellt arbete inom myndigheter och generellt i praktikfältet. Resultaten har också gjort betydande bidrag till teorin kring bland annat identifiering av intressenter för tjänster, krav på och behov av tjänster, kunskap om ledning av utvecklingsinitiativ samt utvärdering av IT. Idag är LiU nationellt ledande på forskning på e-förvaltning och e-tjänster inom offentlig sektor.

Vill du utveckla din e-förvaltning eller e-tjänster?

Vi är intresserade av att finna partners för nya samverkansprojekt. Nyttan för våra  samarbetspartners är tillgång till ny forskningsbaserad kunskap för ett mer effektivt, allsidigt och informerat arbete med utveckling och styrning av IT-resurser. Om du är intresserad av att genomföra ett projekt med oss vill vi gärna att du fyller i intresseformuläret på den här sidan. Det går naturligtvis bra att mejla och ringa också. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vi forskar på hela processer, från förutsättningar för offentlig IT i form av styrning, strategier, policys och ramar. Via utvecklingsprogram och projekt, till användning, utvärdering och effekter av IT för verksamhet och intressenter utanför. Sådana processer kan kallas digitalisering av offentlig sektor eller e-förvaltning. Vi forskar i tät samverkan med våra samarbetspartners för att söka förståelse till nytta för vidare forskning och för framgångsrik praktik.

Publikationer

2022

2021

Kontakta oss

Relaterad forskning

Organisation