Adult education and struggles for democracy in precarious times

Böcker som balanserar en munkorg i en våg.
Foto: Olaf Speier

ESREA konferens 2018: Adult education and struggles for democracy in precarious times.

Program

Programme ADC ESREA Conference 2018


Välkommen att delta i en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".

Konferensen arrangeras av Active Democratic Citizenship and Adult Learning European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) och samlar europeiska forskare som är engagerade i frågor rörande demokrati och medborgarskap i samband med vuxnas lärande.

Arrangör är ESREA i samarbete med Avdelning för pedagogik och vuxnas lärande (PVL) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet samt MIMER - Nationellt program för folkbildningsforskning.

Program Visa/dölj innehåll

Call for papers Visa/dölj innehåll