Etnicitet i förskolan

Etnicitet i förskolan

Detta projekt undersöker hur personal, barn och föräldrar iscensätter etnicitet i förskolans vardagliga praktik.

Projektet består av fyra delstudier som belyser olika sammanhang i förskolan.

Dels studeras i) samspelet mellan förskolans personal och föräldrar vid lämning och hämtning av barn, ii) förskolans verksamhet, avseende organisationen av personalens arbetsuppgifter i relation till etnicitet, iii) flerspråkighet i förskolans dagliga verksamhet, och slutligen iv) flerspråkiga förskolebarns lek och socialt samspel under den ”fria leken”.

Studien befinner sig i ett analys- och publiceringsskede. Det huvudsakliga fynd som blivit synligt i alla delstudierna är att språk är den främsta markören för etnicitet.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Mer information Visa/dölj innehåll