FALF 2019

bild på gammalt hus med text

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens, FALF 2019, som arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet.

Datum för konferensen är 10-12 juni 2019. Boka in redan nu i din kalender!

Mer information läggs ut fortlöpande här på hemsidan. Redan nu är konferensens teman bestämda:

• Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
• Innovation inom offentlig verksamhet
• Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
• Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
• Genus och arbetsmiljö
• Interaktiv forskning – Arbetsplatsnära utveckling
• Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer
• Har du ytterligare idéer på lämpligt bidrag till FALF 2019, så hör av dig!

Deadline för att skicka in abstracts är 17 februari 2019. Varmt välkomna till Norrköping och FALF 2019 i juni!

Om konferensen

Övergripande tema för konferensen är Hållbar utveckling i organisationer. Arbetslivet står idag inför flera förändringar, bland annat ökad digitalisering, förändrade arbetsvillkor och ökad konkurrens, vilket medför krav på utveckling. Hur kan vi verka för en hållbar utveckling?

På FALF 2019 vill vi skapa en mötesplats för forskare, praktiker och andra intressenter, en mötesplats där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till fortsatt arbete för att möta arbetslivets utmaningar, bidra till att skapa nya samarbeten och tjäna som en brygga mellan forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet.

Presentationer kan ges i form av muntlig presentation, symposier och workshops/seminarier, posters eller i någon alternativ presentationsform. Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna. 

Keynote

Ellen MacEachen, biträdande professor University of Waterloo, Kanada: Peer-to-peer digital ekonomi: Vad innebär det egentligen för arbetare och konsumenter?

Ellen MacEachen, filosofie doktor, School of public health and health systems, University of Waterloo Foto Pia MolinEllen MacEachen Bild: Pia Molin

Appar som möjliggör snabba och enkla kommersiella utbyten bland kollegor erbjuder ett nytt och snabbt växande område för handel. Möjligheterna är frestande: människor kan dela sina underutnyttjade resurser, till exempel hem, bil eller kök, och samtidigt tjäna lite extra pengar. Den tillfälliga arbetsförmedlings-industrin började med samma premisser: företaget "Kelly Girls" framställdes som kvinnor som tog udda jobb för att tjäna lite extra pengar för sina familjer, samtidigt som det inte var ett vanligt jobb. Sådana scenarier har setts som en win-win-situation för alla.

I presentation kommer Ellen MacEachen att diskutera arbete och hälsa i den digitala ekonomin och placera den i historiskt sammanhang. Hon kommer att ta upp frågor om "Vad går det egentligen ut på?" och "Hur kom vi hit?". Utifrån egna studier av Uber, Air B’n’B, popup-restauranger och liknande arbete, kommer jag att diskutera hur arbetstagarna gynnas (eller missgynnas) och konsumenterna påverkas. Målet med presentationen är att diskutera riktningen för den digitala jämställdhetsekonomin och dess konsekvenser för sysselsättning och socialförsäkringspolitik.

Fler huvudtalare presenteras efter hand.

Call for abstracts

Det finns möjlighet att skicka in tre typer av abstracts: 1) forskningsbaserat bidrag, 2) praktikerbaserat bidrag eller 3) förslag till symposium, workshop eller annan konferensaktivitet.

Instruktioner för abstracts nås via Abstract-instruktioner. Använd de mallar som är framtagna för respektive typ av abstract, Mall forskningsbaserat bidragMall praktikerbaserat bidrag och Malll Symposium, workshop.

Anmälan och konferensavgift

Registrering "early bird" senast 15 april 2019

  • Ordinarie deltagare 3000 kronor
  • Studenter/ doktorander 1700 kronor

Registrering efter 15 april 2019

  • Ordinarie deltagare 4000 kronor
  • Studenter/ doktorander 2200 kronor

Deltagande en dag

  • Ordinarie deltagare 1700 kronor
  • Studenter/doktorander 900 kronor

Angiven konferensavgift är exklusive moms.

Anmälan till konferensen kan göras i början av 2019.

Kontakt

Om du behöver ytterligare information om konferensen, vänligen kontakta oss via falf2019@iei.liu.se.

Hitta hit

Karta till Arbetets museum

Läs mer om industrilandskapet

Industrilandskapet är en unik miljö för Sverige och kulturhistoriskt mycket värdefull. Idag rymmer området på båda sidor om Motala ström lokaler för Linköpings universitet, kontor och andra arbetsplatser, skolor och bostäder. Här ligger också Strykbrädan med Arbetets museum där konferensen hålls.

Läs mer om industrilandskapet här och här.

 

Läs mer