FALF 2019

bild på byggnad med text om konferens

Varmt välkomna till årets stora arbetslivskonferens, FALF 2019, som arrangeras på Arbetets museum i Norrköping, mitt i det vackra och historiskt värdefulla industrilandskapet.

Datum för konferensen är 10-12 juni 2019. Boka in redan nu i din kalender!

Mer information läggs ut fortlöpande här på hemsidan. Vi tar gärna emot konferensbidrag på följande teman:

• Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
• Innovation inom offentlig verksamhet
• Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
• Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
• Genus och arbetsmiljö
• Interaktiv forskning – Arbetsplatsnära utveckling
• Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer
• Har du ytterligare idéer på lämpligt bidrag till FALF 2019, så hör av dig!

Varmt välkomna till Norrköping och FALF 2019 i juni!

Om konferensen

Övergripande tema för konferensen är Hållbar utveckling i organisationer. Arbetslivet står idag inför flera förändringar, bland annat ökad digitalisering, förändrade arbetsvillkor och ökad konkurrens, vilket medför krav på utveckling. Hur kan vi verka för en hållbar utveckling?

På FALF 2019 vill vi skapa en mötesplats för forskare, praktiker och andra intressenter, en mötesplats där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till fortsatt arbete för att möta arbetslivets utmaningar, bidra till att skapa nya samarbeten och tjäna som en brygga mellan forskning och praktik.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. Vi välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet.

Presentationer kan ges i form av muntlig presentation, symposier och workshops/seminarier, posters eller i någon alternativ presentationsform. Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna. 

Kontakt

Om du behöver ytterligare information om konferensen, vänligen kontakta oss via falf2019@iei.liu.se.

Call for abstracts
Visa/dölj innehåll

Det finns möjlighet att skicka in tre typer av abstracts: 1) forskningsbaserat bidrag, 2) praktikerbaserat bidrag eller 3) förslag till symposium, workshop eller annan konferensaktivitet.

Instruktioner för abstracts nås via Abstract-instruktioner. Använd de mallar som är framtagna för respektive typ av abstract, Mall forskningsbaserat bidragMall praktikerbaserat bidrag och Mall Symposium, workshop.

Tack till alla som skickat in abstracts. På grund av förfrågningar om senare deadline är det möjligt att skicka in abstracts till och med 24 mars.

 

Skicka in ditt bidrag här!  

Anmälan och konferensavgift
Visa/dölj innehåll

Registrering "early bird" senast 15 april 2019

  • Ordinarie deltagare 3000 kronor: Anmälan
  • Studenter/ doktorander 1700 kronor: Anmälan 

Registrering efter 15 april 2019

  • Ordinarie deltagare 4000 kronor
  • Studenter/ doktorander 2200 kronor

Deltagande en dag

Angiven konferensavgift är exklusive moms.

Boende

För FALF:s räkning finns ett antal hotellrum i Norrköping reserverade från den 10 juni (två nätter). Konferensdeltagaren bokar och betalar direkt till hotellet. Det är begränsat antal rum på respektive hotell och rummen är reserverade fram till olika datum, se mer information nedan.

Best Western Princess Hotel
Enkelrum 924 SEK, dubbelrum 1148 SEK. Bokning sker via mail till info@princesshotel.se eller telefon 011-285840. Uppge FALF vid bokning. Rum finns reserverade till 14 maj.

Scandic Norrköping City
Enkelrum 1080 SEK, dubbelrum 1280 SEK. Bokning sker via mail till norrkopingcity@scandichotels.com eller telefon 011-4955210. Uppge FALF vid bokning. Rum finns reserverade till 30 april.

Elite Grand Hotel
Enkelrum 986 SEK, dubbelrum 1186 SEK. Bokningsbart via länk. Rum finns reserverade till 1 maj. (Efter 1 maj kan rummen bokas i mån av plats, men då får man kontakta hotellet direkt.)

Keynotes
Visa/dölj innehåll

kvinna håller föreläsningEllen MacEachen Bild: Pia Molin

Ellen MacEachen, biträdande professor University of Waterloo, Kanada: Peer-to-peer digital ekonomi: Vad innebär det egentligen för arbetare och konsumenter?

Appar som möjliggör snabba och enkla kommersiella utbyten bland kollegor erbjuder ett nytt och snabbt växande område för handel. Möjligheterna är frestande: människor kan dela sina underutnyttjade resurser, till exempel hem, bil eller kök, och samtidigt tjäna lite extra pengar. Den tillfälliga arbetsförmedlings-industrin började med samma premisser: företaget "Kelly Girls" framställdes som kvinnor som tog udda jobb för att tjäna lite extra pengar för sina familjer, samtidigt som det inte var ett vanligt jobb. Sådana scenarier har setts som en win-win-situation för alla.

I presentation kommer Ellen MacEachen att diskutera arbete och hälsa i den digitala ekonomin och placera den i historiskt sammanhang. Hon kommer att ta upp frågor om "Vad går det egentligen ut på?" och "Hur kom vi hit?". Utifrån egna studier av Uber, Air B’n’B, popup-restauranger och liknande arbete, kommer hon att diskutera hur arbetstagarna gynnas (eller missgynnas) och konsumenterna påverkas. Målet med presentationen är att diskutera riktningen för den digitala jämställdhetsekonomin och dess konsekvenser för sysselsättning och socialförsäkringspolitik. Föredraget hålls på engelska.

porträttbild av manStaffan Laestadius

Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH: Det postfossila arbetslivet – omställning och utmaning

I det postfossila samhället måste fossilbaserade produktionsmetoder avvecklas, så också alla aktiviteter som direkt eller indirekt är förknippade med eller ger upphov till växthusgasutsläpp. Denna omställning – som måste ske mycket snabbt – kommer få stor inverkan på hur vi utformar arbetsliv och produktion.

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH i Stockholm och senior rådgivare vid den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Han har givit ut böckerna Klimatet och omställningen (Borea bokförlag, 2018) samt Klimatet och Välfärden (Borea bokförlag, 2013).

 

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin: Psykisk hälsa i arbetslivet

Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon forskar om psykisk hälsa i arbetslivet och leder forskningsprogrammet New Ways. Programmets syfte är att utveckla kunskap om hur personer med vanliga psykiska sjukdomar, som depression, ångest och utmattning, kan vara kvar i arbete och hur man kan underlätta återgång i arbete för de som blir sjukskrivna.

Programmet fokuserar på primärvårdens och arbetsgivarens roller och möjligheter i förebyggande och rehabiliterande arbete men också på arbetstagarens möjligheter att hantera hälsoproblem. Gunnel Hensing kommer att presentera aktuella resultat från kvantitativa och kvalitativa studier från några av projekten i programmet.

 

Porträtt Per-Erik Ellström.

Per-Erik Ellström, seniorprofessor i pedagogik: Interaktiv forskning

Per-Erik Ellström är seniorprofessor i pedagogik vid Linköpings universitet (LiU), och tidigare föreståndare för Centrum för studier av människa, teknik och organisation (CMTO) och HELIX Excellence Centre vid samma universitet. Han är en av flera HELIX-forskare som står bakom boken: Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices (Edward Elgar Publishing, 2015).

Interaktiv forskning kan ses som ett svar på behovet att finna nya former för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Detta bland annat för att öka forskningens relevans och underlätta nyttiggörande av dess resultat. Men vad innebär interaktiv forskning? Hur skiljer sig den från till exempel aktionsforskning? Hur kan interaktiv forskning bidra både till ny vetenskaplig kunskap och till praktisk utveckling – det vill säga gå på två ben?

Mikael Rostila.

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap: Arbete, arbetsmiljö och hälsa bland personer med utländsk bakgrund

Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap, docent i sociologi och prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Han leder bland annat det FORTE-finansierade forskningsprogrammet "Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv”. Mikaels forskning handlar brett om ojämlikhet i hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Han har bland annat publicerat en populär bok tillsammans med Susanna Toivanen, Den Orättvisa Hälsan – Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd (Liber). Han har även skrivit en bok om hur socialt kapital påverkar hälsa och ojämlikhet i hälsa i Europeiska välfärdsstater, Social capital and health inequality in European Welfare States (Palgrave MacMillan).

Personer med utländsk bakgrund har en högre arbetslöshet, sämre arbetsmiljö och får i mindre utsträckning arbeten som matchar deras utbildningsnivå. Under föredraget kommer forskningsresultat presenteras från studier som undersökt hur sådana faktorer på arbetsmarknaden påverkar dödlighet, psykisk ohälsa och självskattade hälsobesvär bland personer med utländsk bakgrund i Sverige. 

Övrig information
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll