Utveckling och drift av flexibel utrustning och intelligent automation

Utrustning i robotik lab vid Linköpings universitet

Utveckling och drift av effektiv intelligent automation och flexibla utrustningar och processer är traditionellt ett viktigt område för Industriell produktion.

Det är även ett område var betydelse kommer att öka i framtiden eftersom de relativt höga arbetskraftskostnaderna i Sverige kommer att kräva en allt högre grad av automation. En utmaning är att samtidigt som automationen är kostnadseffektiv så måste den vara flexibel för att klara av de krav på ständigt nya produkter och produktvarianter som ställs från marknaden.

Vi på Linköpings universitet har historiskt arbetat mycket med att kunna utnyttja industrirobotar i applikationer där de tidigare inte kunnat användas i någon större utsträckning. Vi arbetar exempelvis med att genom utnyttjande av kraftstyrning kunna använda industrirobotar för kvalificerad borrning och slipning. Här har vi exempelvis arbetat mycket med Saab eftersom man vid flygplansproduktion måste borra en stor mängd hål med mycket hög precision samt med gjuteriföretag angående slipning av gjutgods.

En annan robotapplikation är att utnyttja industrirobotar vid produktion av avancerade komponenter i kolfiberkomposit. Det gäller främst komponenter som används inom Aerospace-området, samarbetspartners är exempelvis Saab, GKN och RUAG.

Vi har även arbetat mycket med utrustning för flexibel fixturering, främst i samarbete med europeisk flygindustri som Saab och Airbus. Här har delar av vår forskning även kommersialiserats under namnet BoxJoint. 

Marie Jonsson, Gilbert Ossbahr (2010)

3rd CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems: Responsive, customer demand driven, adaptive assembly , s.103-108 Vidare till DOI

Andreas Björnsson, Marie Jonsson, Jan Erik Lindbäck, Malin Åkermo, Kerstin Johansen (2016)

Proceedings of the 17th European Conference on Composite Materials (ECCM17) Vidare till DOI

Andreas Björnsson, Jan Erik Lindbäck, Daniel Eklund, Marie Jonsson (2016)

SAE International Journal of Materials & Manufacturing , Vol.9 , s.68-74 Vidare till DOI

Marie Jonsson, Andreas Stolt, Anders Robertsson, Sebastian von Gegerfelt, Klas Nilsson (2013)

Production Engineering , Vol.7 , s.351-360 Vidare till DOI

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll