Forskarskolan Språk och kultur i Europa

Forskarskolan Språk och kultur i Europa utbildar doktorer i språk och kultur. Våra doktorander kan ha bakgrund i allmän språkvetenskap, engelska, franska, litteraturvetenskap, spanska, svenska eller tyska. Som förkunskap kräver vi magisterexamen med något av de ovanstående ämnena som huvudämne.

Vi har f.n. 15 doktorander och har utexaminerat 22 doktorer sedan starten 2000.

 

Att vara doktorand

Vid antagning till forskarutbildningen hos oss blir man anställd som doktorand vid Institutionen för kultur och kommunikation. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid. Vi ser dock helst att utbildningen förenas med 20% institutionstjänstgöring (normalt undervisning), så att den sammanlagda studietiden blir fem år.

Under forskarutbildningen handleds en doktorand av en huvudhandledare och (normalt) två handledare. För detaljer om handledning och institutionstjänstgöring, se dokumentet "Riktlinjer för doktoranders institutionstjänstgöring vid IKK" nedan. 

Lönen är avtalsreglerad och höjs vid uppnådda 30% och 60% av forskarutbildningen. För mer information se dokumentet "Doktorandstege för forskarutbildning i språk och kultur" nedan. Flera av våra doktorander är externt finansierade.

Vi ser gärna att våra doktorander tillbringar en del av sin studietid vid något utländskt universitet och vi har haft förmånen att få stöd av STINT för flera sådana utlandsvistelser.

 

Doktorandråd

Forskarskolans doktorandråd träffas i regel två gånger per termin. F.n. är Anna Lindström ordförande.

Dokument
Visa/dölj innehåll

Kurser
Visa/dölj innehåll

Doktorandkurser / fristående kurser på avancerad nivå

Forskarskolan Språk och kultur i Europa erbjuder kurser på avancerad nivå som kan läsas både som doktorandkurser och fristående kurser. 

VT2018

Discussing European Culture (5 ECTS credits)

-> Länk till kursbeskrivning

 

HT2018

Vetenskapsteori: Lingvistik och litteratur, 7,5 hp

-> Länk till kursbeskrivning

Litteraturteori, baskurs 7,5 hp

-> Länk till kursbeskrivning

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll