Forskningsmiljön för kulturvetenskaper

Saint Peter's Basilica, Rome, Italy. By Jebulon (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons.
Foto: Wikimedia Commons

Inom miljön är forskare inom socialantropologi, religionsvetenskap, filosofi och konstvetenskap och visuell kommunikation verksamma. Seminarier, enskilda och gemensamma forskningsprojekt, men även populärvetenskapliga antologiprojekt bedrivs inom miljön. 

Individuella forskningsprojekt inom miljön har t.ex. fokuserat på 1960-talets svenska experimentella konst, politiskt ledarskap i Tamil Nadu i Indien, traditionell kunskap och urbefolkningarnas politiska engagemang, Dödahavstexterna, religion och presidentpolitik i USA, kristet klosterväsende, 1800-talets och det tidiga 1900-talets bildkonst och arkitektur, dödskult i Mexiko, språkfilosofi, medvetandefilosofi och emotionsfilosofi - och en rad andra områden.

Två gemensamma antologier har getts ut på Carlsson Bokförlag: Föreställningar om döden: Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning  (2017) och Perspektiv på "den Andre" (2018).

 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt

Se forskarnas hemsidor.

Publikationer

Se forskarnas hemsidor.Forskare
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Föreståndare, forskarutbildningsstudierektor och administratör