Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023

Välkommen till FobasNT23

Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium. Bolla idéer och tankar, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas med stöd av forskning.

Vad säger de senaste forskningsresultaten? Hur kan forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik användas i undervisningen? Hur kan man konkret och långsiktigt arbeta på vetenskaplig grund i skolan?
Ta chansen att diskutera dessa frågor med kollegor från hela landet. Välkommen till konferensen FobasNT23, den 18-19 oktober i Norrköping! Anmäl dig

18-19 oktober i Norrköping

För tredje gången arrangerar Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) konferensen FobasNT. Den riktar sig till lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, forskare, lärarutbildare, och relaterade myndigheter och organisationer från hela Sverige. Vi ses i Norrköping på Campus Norrköping, Linköpings universitet. FobasNT23 har ett tydligt forskningsfokus men vi vill framför allt att det ska vara ett forum där skolan och forskarvärlden möts och där allas perspektiv ges utrymme. Vi bjuder in till samtal och utbyten av tankar, idéer och kunskap. På så sätt bidrar alla till konferensens genomförande. Alla deltagare välkomnas också att under våren 2023 skicka in förslag till att hålla en presentation. Se presentatörerna på sidan Program och talare. Två av programpunkterna livesänds. Läs mer på sidan Livesändning. Fredag den 20 oktober hålls en worskhop i professionsvetenskapligt skrivande. Läs mer på sidan Skrivarworkshop.
Samtal i grupp vid bord.Deltagare vid NATDIDs konferens FobasNT 2018 samtalar. Foto Patrick Moreau-Raquin

Viktiga datum för FobasNT23

3 april: Anmälan öppnar
3 april - 18 juni: Möjlighet att skicka in förslag för presentation/poster-presentation
18 juni - 31 augusti: Presentationsförslag behandlas
15 september: Presentatörer/poster-presentatörer på konferensen meddelas
21 september: Programmet finns tillgängligt
1 oktober: Sista anmälningsdag (obs! nytt datum)
18-19 oktober: FobasNT23 hålls i Norrköping
20 oktober: Workshop om professionsvetenskapligt skrivande

 


Arrangör av konferensen

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola. Vi lyfter fram och sprider forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. En annan viktig del i vårt arbete är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skol- och forskarvärlden. Det arbetet sker inom vårt Forum för forskningsbaserad NT-undervisning där konferensen FobasNT23 är en del. Utöver konferensen arrangerar vi även kontinuerligt andra aktiviteter, till exempel forskarsamtal där forskare och lärare diskuterar aktuella forskningsresultat.
Mer om NATDID:s arbete
Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot. Foto monkeybusinessimages

Mer information om FobasNT23