Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023

Välkommen till FobasNT23

Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskap- och teknikundervisning, från förskola till gymnasium. Bolla idéer och tankar, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas genom forskning.

Vad säger de senaste forskningsresultaten? Hur kan forskning om naturvetenskap- och teknikdidaktik användas i undervisningen? Hur kan man konkret och långsiktigt arbeta på vetenskaplig grund i skolan?
Ta chansen att diskutera dessa frågor med kollegor från hela landet. Välkommen till konferensen FobasNT23, den 18-19 oktober i Norrköping! Anmälan öppnar i april.

Forskning för förskola och skola

Supertrevligt. Kanske just det lilla formatet inbjöd till informella diskussioner. Kändes ovanligt enkelt att få tillfälle att tala med forskare och kollegor.
Deltagare vid tidigare FobasNT

18-19 oktober i Norrköping

För tredje gången arrangerar Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) konferensen FobasNT. Den riktar sig till lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, forskare, lärarutbildare, och relaterade myndigheter och organisationer. I år ser vi fram emot att ses fysiskt igen efter pandemin, i Norrköping på Campus Norrköping, Linköpings universitet. FobasNT23 har ett tydligt forskningsfokus men vi vill framför allt att det ska vara ett forum där skolan och forskarvärlden möts och där allas perspektiv ges utrymme. Vi bjuder in till samtal och utbyten av tankar, idéer och kunskap. På så sätt bidrar alla till konferensens genomförande. Det är öppet för alla att skicka in förslag till att hålla i en presentation eller en poster-presentation under dagarna, läs mer om det på sidan Konferensbidrag. Förslagen behandlas under sommaren 2023. Därför kommer du att kunna se programmet först i september. Men redan nu kan du se tidsramarna för dagarna på sidan Program och talare. Anmälan öppnar i april.
Samtal i grupp vid bord.Deltagare vid NATDIDs konferens FobasNT 2018 samtalar. Foto Patrick Moreau-Raquin

Viktiga datum inför FobasNT23

April: Anmälan öppnar
April - 18 juni: Möjlighet att skicka in förslag för presentation/poster-presentation
18 juni - 31 augusti: Presentationsförslag behandlas
15 september: Presentatörer/poster-presentatörer på konferensen meddelas
September: Program presenteras
8 oktober: Anmälan stänger

Arrangör av konferensen

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i förskolan/skolan. Vi lyfter fram och sprider forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. En annan viktig del i vårt arbete är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skol- och forskarvärlden. Det arbetet sker inom vårt Forum för forskningsbaserad NT-undervisning där konferensen FobasNT23 är en del. Utöver konferensen arrangerar vi även kontinuerligt andra aktiviteter, till exempel forskarsamtal där forskare och lärare diskuterar aktuella forskningsresultat.
Läs mer om NATDID:s arbete.
Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot. Foto monkeybusinessimages

Mer information om FobasNT23