Konferensbidrag

Välkommen till FobasNT23

Genom utbyten av tankar, frågor, erfarenheter och kunskap bidrar alla deltagare till FobasNT23. Deltagare välkomnas också att bidra med en presentation eller poster-presentation. Möjligheten att skicka in förslag till dessa pågick mellan 3 april och 18 juni. Presentationsförslagen behandlas av konferensarrangören och urval görs under sommaren 2023. De förslag som tas med i FobasNT23 meddelas senast den 15 september.

Presentationer på FobastNT23

Vi välkomnar presentatörer till FobasNT23 som vill sprida och diskutera erfarenheter från undervisning eller forskningsresultat. Mellan 3 april - 18 juni är det möjligt att skicka in förslag om att antingen presentera en poster under ett mingel på konferensen, eller hålla en presentation för en del av deltagarna. Presentationerna ges under parallella sessioner där deltagarna väljer att gå på en av flera presentationer som hålls samtidigt i olika salar. Presentatören förväntas göra en kort presentation för att sedan öppna upp för diskussion bland deltagarna. Besked om antagning till att presentera ges senast den 15 september. Observera att även presentatörer behöver anmäla sig och betala deltagaravgift för FobasNT23.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på fobasnt@uv.liu.se

Mer information om FobasNT23