Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Målet för Forum för genusvetenskap och jämställdhet är att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Vår verksamhet ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet är en centrumbildning som funnits vid LiU sedan 1985, här finns lång erfarenhet av att arbeta med arrangemang som riktar sig både inåt mot LiUs verksamhet, och ut till allmänheten. Vi samarbetar med flera genusmiljöer och aktörer inom och utanför vid LiU.

 • Vill du veta mer om vilken genusforskning som finns vid LiU?
 • Vill du öka genusmedvetenheten i din verksamhet?
 • Hur kan genusforskning bidra till jämställdhet?
 • Vill du samarbeta kring arrangemang som syftar till att utveckla genusmedvetenheten?
 • Är du intresserad av uppdragsutbildning inom genus- och jämställdhetsområdet?
 • Har du idéer och tankar kring genus- och jämställdhetsområdet?

Anmälan 8 mars 2019
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Forums uppdrag är att:

 • utgöra en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet
 • samverka aktivt med övriga aktörer och miljöer inom genus- och lika villkorsområdet vid LiU
 • rikta sig till samtliga fakulteter inom LiU och är dessutom en strategisk resurs i utbildningen på olika nivåer
 • bedriva en öppen seminarie- och föreläsningsverksamhet för att främja kunskapsutveckling och kommunikation inom genus- och jämställdhetsområdet
 • bidra till att utveckla kunskap och stimulera debatten inom genus- och jämställdhetsområdet genom kurser och konferenser
 • bedriva en aktiv omvärldsbevakning inom vårt ansvarsområde
 • initiera och driva projekt och uppdrag, såväl interna som externa, inom vårt ansvarsområde

Artiklar om Forum
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Forums styrelse 2019-2021

 Ordinarie ledarmöten 

Tekniska fakulteten
Vivian Vimarlund, IDA och Ulf Janfalk, MAI

Filosofiska fakulteten
Stina Backman, Tema G och  Bo Persson, IEI 

Utbildningsvetenskap
Jonas Hallström, ISV och Camilla Forsberg, IBL

Medicinska fakulteten
Vakant och Christian Ståhl, IMH

Fackliga representanter
Martin Eneling, KITVS

Studentrepresentanter
Isabella Svensson,  STUFF

Suppleanter

Tekniska fakulteten
Claes Algström, ITN + vakant

Filosofiska fakulteten
Gary Svensson, IKK och Malin Gröndahl Maass, IEI

Utbildningsvetenskap
Håkan Löfgren, IBL och Eva Bolander, ISV

Medicinska fakulteten
Gerd Röndahl, ISV + Vakant

Fackliga representanter
Karin Baardsen, suppleant

Visste du att…..
Visa/dölj innehåll

En film om jämställdhet och lika villkor

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll