Forum Scientium firar 25 år under 2021

År 1996 grundades Forum Scientium. Det vill vi fira under 2021. Här kommer vi att publicera nyheter, evenemang och intervjuer med forummedlemmar från nu och förr.

bildkollage Forum Scientium 25th anniversary.

Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Ett syfte med Forum Scientium är att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan doktorander från olika forskningsområden inom Linköpings universitet.
Nätverket stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

Läs mer: Forum Scientium (LiU-webbsida)

 

 


Artikel Visa/dölj innehåll

Videointervjuer  Visa/dölj innehåll

"Självklart ska du fokusera
på forskning, men ..."

Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet, tror på Forum som en del av LiU:s långvariga strategi. Han har tidigare handlett doktorander i Forum Scientium. Här ger han de nuvarande medlemmarna några goda råd.

"Det bästa med Forum Scientium var
den tvärdisciplinära atmosfären"

Sofia B Håkansson fick sin doktorsgrad vid Forum Scientium, 2005.
I dag är hon vice president för Stem Cell CMC & Manufacturing på Novo Nordisk i Köpenhamn.

"Jag insåg att det nog har gått 25 år"

Daniel Aili, professor i biofysik vid Linköpings universitet är också en alumn från Forum Scientium. Nu träffar han Forum-medlemmar, doktorander och postdocs varje dag i laboratoriet.

 

"Man får ett nätverk och vet att man kan fråga folk"

Kalle Bunnfors är doktorand vid avdelningen för molekylär ytfysik och nanovetenskap sedan 2016.

Studentrådet  Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forum scientium Visa/dölj innehåll