Futures Ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities

Välkommen till konferensen Futures Ahead - Translations and collaborations between medicine, social science and the humanities i Linköping. På grund av pandemin är konferensen framflyttad till 15-17 juni, 2022.

Konferensen välkomnar forskare inom områdena medicin, samhällsvetenskap och humaniora som strävar efter att utveckla potentialen för samarbete, gemensamma mål och möjliga utmaningar. Vi välkomnar också andra intressenter som patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Konferensen kommer att hållas på engelska och vi hänvisar till vår engelska webbsida för mer information.

Till Futures Ahead

Kontakta oss Visa/dölj innehåll