Möjliga examensarbeten 2021-2022

Här presenterar vi ett urval av de examensarbeten som är möjliga att göra tillsammans med forskare vid Fysik, elektroteknik och matematik. Vi välkomnar studenter från såväl FEM:s utbildningsprogram som LiU:s övriga program eller från andra lärosäten att göra sina exjobb hos oss.  Kontaktperson för respektive examensarbete finns i varje beskrivning.

Undersökning av molnbaserade multisensorlösningar

Foto Thor BalkhedVår omvärld kopplas upp alltmer och sensorer av alla slag mäter olika parametrar som kopplas till molnbaserade system där olika algoritmer använder dessa data för kontroll och styrning. Forskargruppen kommunikationselektronik på ITN, Linköpings universitet har länge haft framstående forskning inom detta område. Nu öppnar vi en möjlighet för studenter att vara med och utvärdera, vidareutveckla våra lösningar. 

Dina uppgifter

Exjobbet innehåller både litteraturstudie av publicerade artiklar från ITN och andra källor. Parallellt med detta ska existerande mätdatasystem studeras och evalueras. Därefter ska en ny prototyp designas och tillverkas och dess RF och EMC egenskaper ska utvärderas i våra labb på campus. Examensarbetet och exjobbsrapporten kan också innehålla en marknadsundersökning av applikationer för smarta IoT-lösningar inom ramen för EU-kommissionens initiativ Industry 5.0.

Din profil

Vi söker dig som har kunskap inom RF-elektronik, EMC, PCB-konstruktion, hårdvarunära (mikrokontroller) programmering samt intresse för molnbaserade lösningar.

Information

Kontaktperson: Shaofang Gong (shaofang.gong@liu.se)
Huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Civilingenjör/Master (30 hp på avancerad nivå)
Startdatum: omgående (eller efter överenskommelse)
Placering: LiU, campus Norrköping
Handledare: Magnus Karlsson (Biträdande professor) och Zhongjun Ni (Doktorand)
Teknisk support: Gustav Knutsson (FoIng)
Examinator: Shaofang Gong (Professor)