Fysioterapi - Epidemiologi och prevention

Fysioterapeut behandlar ländrygg.

En förutsättning för forskning inom prevention av skador och sjukdomar är kunskap om deras förekomst, förlopp och orsaksmekanismer. 

Forskningsinriktningen kartlägger detta inom olika populationer och specifikt inom idrott och arbetsliv. Vi följer skadors och sjukdomars betydelse och konsekvenser för individen, organisationen och samhället.

Inom området pågår datainsamling både nationellt och internationellt. I de olika forskningsprojekten studeras preventiva åtgärder och dess effekter.


Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Registerforskning Visa/dölj innehåll

Forskare Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning inom fysioterapi Visa/dölj innehåll

Forskningsområde Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll