Fysioterapi - Epidemiologi och prevention

Fysioterapeut behandlar ländrygg.

En förutsättning för forskning inom prevention av skador och sjukdomar är kunskap om deras förekomst, förlopp och orsaksmekanismer. 

Forskningsinriktningen kartlägger detta inom olika populationer och specifikt inom idrott och arbetsliv. Vi följer skadors och sjukdomars betydelse och konsekvenser för individen, organisationen och samhället.

Inom området pågår datainsamling både nationellt och internationellt. I de olika forskningsprojekten studeras preventiva åtgärder och dess effekter.


ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

RegisterforskningVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskning inom fysioterapiVisa/dölj innehåll

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll