Genus och kultur

Genus och kultur

Kulturella uttryck har blivit allt viktigare för att skapa identiteter för individer och grupper, för att iscensätta sociala likheter och skillnader, gemenskaper och konflikter. Det här är uttryck som varierar över tid, rum och social miljö.

Inom inriktningen Genus och kultur studeras kulturella representationer av kön och hur könsidentiteter och könsrelationer uttrycks symboliskt. Forskningen omfattar såväl textorienterade studier av verk, former, stilar och genrer som kontextorienterade analyser av praktiker, institutioner och maktrelationer. Feministiska samtidsorienterade kulturanalyser, eller Feminist Cultural Studies, är ett samlande namn på forskningsarbetet.

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll