Grönovation

Vete, grön näring

Samtliga projekt under vinjetten ”Grönovation” är nu avslutade.

Vår forskning fokuserar på att utveckla världsledande kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och bli till lönsamma affärer inom de gröna näringarna.

Namnet Grönovation kom till i samband med vårt första forskningsprojekt som beviljades 2013 av Vinnova. Idag har vi behållit namnet som namn på vår forskargrupp och som etikett på den forskningsverksamhet vi bedriver och det första projektet har följts av flera. Gemensamt för samtliga projekt under Grönovationsflaggan är att de syftar till att utveckla kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras i de gröna näringarna som jord- och skogsbruk. I de senare och nu avslutade projekten fanns dessutom en breddning mot affärsutveckling och ökad lönsamhet i branschen. 

Projekt som drivits av gruppen

I projektet Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk ligger fokus på utveckling av ett utbildningsmaterial för samarbetsbaserade affärsmodeller, dvs affärsmodeller som bygger på att flera aktörer, allt från lantbruksföretag till andra företag och organisationer, går samman i en gemensam affärskonstellation och med en gemensam affärsmodell för att öka sin lönsamhet eller för att exploatera en nischmarknad.

Modell som visar hur aktörer i lantbruksbranschen kan gå ihop och samarbeta konstellationsbaserat.

I projektet Spridning av metoder för högteknologiskt lantbruk baserat på resultat från projektet Grönovation samarbetar vi med Vreta Kluster och IBM och har arbetat med några av de intressanta modeller som utvecklades i de tidigare projekten och försöka implementera dessa i praktiken. Vi har även arbetat med ett par innovationsexperiment, t ex ett system för rådgivning på distans.

Höjdpunkter från projektet Grönovation som visar hur man kan ta hjälp av teknik och innovation i jordbruk.Bilderna visar vår dokumentation av Gothia Redskap, Agritechnica 2015, premiärvisningen av Seedy 10 september 2015, testpiloterna i Peltorstudien, etanoltraktorn samt vår studie av drönare. Foto: Per Frankelius

Grönovation i bilder Visa/dölj innehåll

NPK – Nytta, Produkt och Kommunikation är ett affärsutvecklingsverktyg som tagits fram inom Grönovation.
NPK – Nytta, Produkt och Kommunikation, är ett affärsutvecklingsverktyg som vi tagit fram. På bilden är det Charlotte Norrman som förevisar verktyget och den tjusiga bakgrunden är Gothia Redskaps kombisåmaskin – System Cameleont, som förevisas på Elmia maskin och Lantbruk. Per Frankelius
Prins Carl-Philip höll tal på Agriculture Innovation Day, en seminariedag som arrangerades av Grönovation och SLU.
Agriculture Innovation Day kallade vi den seminariedag som Grönovation och SLU samarrangerade på Ultuna 2014. Här syns den fyllda seminariesalen under Prins Carl-Philips invigningstal. 
Ridhusharven, som uppfunnits av Per Frankelius, är ett av de innovationsexperiment som gjorts inom ramen för Grönovation.
Ridhusharven, som uppfunnits av Per Frankelius, är ett av de innovationsexperiment som gjorts inom ramen för Grönovationsprojekten. Här på bilden syns indikatorn som visas att harven hålls horisontellt mot ridbanan.  Per Frankelius
Flyg i dag är en bok där Grönovations forskare medverkat.
”Flyg i dag” är en av de publikationer där Grönovations forskare har medverkat. 
Grönovation samlar in erfarenheter från lantbrukare, bland annat genom enkäter om viktiga innovationer och olösta problem i lantbruket.
Att vara ute och prata med människor i de gröna näringarna är något som vi genomgående haft fokus på i Grönovation. Här sitter ett gäng erfarna lantbrukare på Elmia Maskin och lantbruk och fyller i vår enkät om viktiga innovationer och olösta problem i lantbruket.
Etanoltraktorn är ett experiment inom Grönovation. Experimentet visar att man kan ställa om en veterantraktor till fossilfri drift.
Etanoltraktorn är ett av de innovationsexperiment som gjorts inom ramen för Grönovation II. Experimentet visar att det är fullt möjligt att ställa om en gammal veterantraktor till fossilfri drift. Per Frankelius

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Filmer Visa/dölj innehåll

Gothia Redskap – ett exempel på innovation inom gröna näringar

Mat och därmed lantbruk är, och har alltid varit, livsviktigt. I strävan att minska beroendet av fossil olja spelar lantbruket en viktig roll även för produktion av fibrer och energi. En imponerande utveckling har skett under de senaste åren. Men samtidigt ställs lantbruket inför växande globala utmaningar. För att möta dessa räcker inte förbättringar. Nyckeln är innovation. I filmen får man följa hur en teoretisk modell av innovation växer fram och speglas mot exemplet Gothia Redskap. Företaget har utvecklat en världsunik maskin för storskalig ekologisk odling – som också kan användas för konventionell odling. 

Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk

Charlotte Norrman berättar om projektet ”Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk” i april 2017.

Borgeby Fältdagar

Man kan tro det är en traktor. Men var är då föraren? Nej, det är förstås en robot.

Ingen liten leksaksrobot heller. Nej, en kraftfull och robust fullskaleversion.

En människa kommer i vägen. Men lidarsystemet reagerar. När personen går undan dundrar roboten igång igen.

Videon gjordes 27 juni 2018 under Borgeby Fältdagar.

Agritechnica 2015 och paviljongen Sweden Innovation Power

En rapport från Agritechnica 2015.

Nyhetsartiklar Visa/dölj innehåll

Grönovation i media

Vilken roll spelar kreativitet för lantbrukets utveckling?

2018-09-11 Jordbruksaktuellt

När lantbrukaren Karola Reuterström föreläste under ”Smart Farming” som arrangerades av Agro Sörmland 2017 reflekterade hon över produktivitetsutvecklingen inom lantbruket sedan 40-talet. Hon visade ett diagram som jämförde lantbruket med byggbranschen och industrin. Karolas diskussion fick mig att tänka om flygplan för bevattning vid kommande torka skriver forskaren Per Frankelius Läs hela artikeln här

”Se jordbruket som en del av det svenska försvaret”

2018-07-22 DN Debatt 

Tillgång på billig mat minskar risken för oroligheter som kan eskalera till krig och terrorism. Dessvärre hotas matproduktionen av en rad ­faktorer, årets extrema torka utgör bara ett exempel. Kanske borde ­Sverige öka försvarsanslagen och kanalisera delar av resurserna till ­innovation inom jordbruk, skriver forskaren Per Frankelius. Läs artikeln här

Precisionsjordbruket: Var står vi? Vart går vi?

2018-06-26 Jordbruksaktuellt

Tänk så rätt men samtidigt fel Aldous Huxley hade när han skrev om framtiden, i januari 1950 på uppdrag av the Redbook Magazine. År 1950 spekulerade Aldous Huxley över arbetslivet år 2000. Lantbrukaren, menade han, skulle ha mobila kommandocentraler från vilka de styrde grupper av robotar på fälten. Läs artikeln här

 

Kontakt Visa/dölj innehåll