HELIX-dagen 2021

Välkomna till HELIX-dagen 2021

Den 19 oktober anordnades den årliga HELIX-dagen. Även i år körde vi helt digitalt. Under dagen presenterades resultat av pågående forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter i HELIX. I år hade vi över 200 anmälda deltagare vilket torde vara något slags rekord. Vi vill passa på att tacka alla deltagare och presentatörer för att ni alla bidrog till att göra dagen mycket lyckad.

Läs mer om HELIX- dagen 2021

Program

09.00-09.15 IN-CHECK

09.15-09.30 Välkomsthälsning Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik vid LiU och föreståndare för HELIX Competence Centre

09.30-10.30 Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Karolinska institutet

10.30-10.45 PAUS

10.45-11.15
Unga i arbetslivet Isa Norvell Gustavsson & Christian Ståhl, LiU
Ledarskap på distans – hur påverkas välbefinnande och arbetsprestationer? Andreas Wallo & Daniel Lundqvist, LiU

11.15-11.30 PAUS

11.30-12.00 Parallel session
Att öka innovationsförmågan i offentlig sektor. Exemplet Idésslussar i kommuner Linda Lidman, LiU
Spin-off: förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar i pandemins kölvatten Ulrika Harlin, Rise & Martina Berglund, LiU

12.00-12.45 LUNCHPAUS

12.45-13.15 Parallel session
Första-linjechefers lärande i dagliga arbetet inom äldreomsorgen Karin Wastesson, LiU
Att leda utan att vara chef: Utbildning och forskning om uppdragsledarskap Jason Martin, LiU

13.15-13.30 PAUS

13.30-14.00 Parallel session
Dags att bry sig - Så kan civilsamhället, den idéburna sektorn och kooperation LYFTA Sverige Pia Tingvall & Camilla Carlsson, Coompanion
Att vara chef till medarbetare med psykisk ohälsa – forskning om svenska chefers kunskap, erfarenheter och strategier Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

14.00-14.15 PAUS

14.15-15.00 Avslutande paneldiskussion: reflektioner från pandemin Mattias Elg tillsammans med forskare och representanter från HELIX-partnerorganisationer

Kontakt

Läs mer om HELIX