HELIX-dagen 2021

Välkomna till HELIX-dagen 2021

Den 19 oktober anordnas den årliga HELIX-dagen. Även i år kör vi helt digitalt.

Under dagen presenteras resultat av pågående forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter i HELIX. Vi kommer bland annat att få rapporter från de projekt som gått mot sitt slut under året. Självklart kommer flera av presentationerna att beröra hur vi alla påverkats av den rådande pandemin. Vi är också särskilt glada att presentera Kristina Palm som keynote-föreläsare. Kristina är docent i industriell arbetsvetenskap och arbetar vid Karlstads universitet och Karolinska Institutet. I sin keynote lyfter Kristina erfarenheter och exempel från ett forskningsprojekt om Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete. Missa inte det!

Varmt välkommen!

AnmälanVisa/dölj innehåll

Praktisk information

HELIX-dagen genomförs på Zoom. Länk kommer att spridas till anmälda i god tid innan den 19 oktober.

Anmälan görs till madeleine.nyberg@liu.se senast den 14 oktober.

Vi ser gärna ett brett deltagande, så sprid gärna inbjudan vidare till era kollegor!

KeynoteVisa/dölj innehåll

porträtt på en kvinna i blommig blus
Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap, Karlstads universitet och Karolinska institutet

Årets keynote - Kristina Palm

Är du en av dom som har förlagt mycket av din arbetstid hemma under pandeminåren 2020 och 2021? Då är det du förstås inte ensam. Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner om social distansering gav distansarbetet en rejäl skjuts och många verksamheter som inte ens tänkte det var möjligt att arbeta hemifrån har förlagt hela eller delar av arbetet i hemmet.

I studien Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk studerar Kristina Palm med kollegor vad som händer med arbetsmiljön och människors upplevda välbefinnande samt produktivitet i arbetslivet när de tvingas till digitalt medierat distansarbete i hemmet. Studien syftar också till att utveckla kunskap om vad som händer post Corona och varför. Genom en fotobaserad intervjumetod undersöker de, i två kommuner, positiva och negativa erfarenheterna bland ledning och anställda och vad dessa beror på. Kristina kommer att berätta om preliminära resultat från studien och om vad tidigare forskning säger om distansarbete samt resonera kring hur man kan tänka framöver när organisationer ska bestämma var arbetet ska förläggas.

Kristina är docent i industriell arbetsvetenskap med många års erfarenhet av att studera olika aspekter av hållbart arbetsliv. De senaste åren har hennes forskning om hållbart digitalt arbete rönt stor uppmärksamt i media och hon har föreläst i många sammanhang. Missa inte chansen att få perspektiv på det nya normala!

ProgramVisa/dölj innehåll

09.00-09.15 IN-CHECK

09.15-09.30 Välkomsthälsning Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik vid LiU och föreståndare för HELIX Competence Centre

09.30-10.30 Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Karolinska institutet

10.30-10.45 PAUS

10.45-11.15
Unga i arbetslivet Isa Norvell Gustavsson & Christian Ståhl, LiU
Ledarskap på distans – hur påverkas välbefinnande och arbetsprestationer? Andreas Wallo & Daniel Lundqvist, LiU

11.15-11.30 PAUS

11.30-12.00 Parallel session
Att öka innovationsförmågan i offentlig sektor. Exemplet Idésslussar i kommuner Linda Lidman, LiU
Spin-off: förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar i pandemins kölvatten Ulrika Harlin, Rise & Martina Berglund, LiU

12.00-12.45 LUNCHPAUS

12.45-13.15 Parallel session
Första-linjechefers lärande i dagliga arbetet inom äldreomsorgen Karin Wastesson, LiU
Att leda utan att vara chef: Utbildning och forskning om uppdragsledarskap Jason Martin, LiU

13.15-13.30 PAUS

13.30-14.00 Parallel session
Dags att bry sig - Så kan civilsamhället, den idéburna sektorn och kooperation LYFTA Sverige Pia Tingvall & Camilla Carlsson, Coompanion
Att vara chef till medarbetare med psykisk ohälsa – forskning om svenska chefers kunskap, erfarenheter och strategier Monica Bertilsson, Göteborgs universitet

14.00-14.15 PAUS

14.15-15.00 Avslutande paneldiskussion: reflektioner från pandemin Mattias Elg tillsammans med forskare och representanter från HELIX-partnerorganisationer

KontaktVisa/dölj innehåll

Läs mer om HELIXVisa/dölj innehåll