HELIX-dagen

Tre personer som pratar vid ett bord

HELIX-dagen är en kostnadsfri konferens som för alla som är intresserade av arbetslivsforskning. Den 25 oktober anordnades HELIX-dagen 2017 som detta år fokuserade på intressanta nystartade forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter i HELIX. 

Under dagen kommer vi att få lyssna till presentationer av forskare och representanter för våra partners. Vi är också särskilt glada att kunna presentera Louise Bringselius, forskare från Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen, och Fredrik Söderqvist, samhällsekonomisk utredare på Unionen och medlem i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, som inbjudna talare. Louise kommer att lyfta upp viktiga frågor om den betydelse tillit har i våra organisationer. Fredrik kommer att lyfta frågor om socialt hållbar ekonomi i framtiden. 

 

Datum: 25 oktober
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt. Lunch ingår.
Anmälan: Till Gunilla Rapp via e-post gunilla.rapp@liu.se
Särskilda kostbehov meddelas i anmälan. 

Program 2017

09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-09.45 Välkomsthälsning
Mattias Elg, föreståndare HELIX Competence Centre

Lokal: Musikalen
09.45-10.30 Framtidens styrning - från rättsstat till tillit
Louise Bringselius – Lunds universitet och Tillitsdelegationen
Lokal: Musikalen

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-11.30
Kompetensutvecklingssatsning – men sen då? Att stödja medarbetardrivet utvecklingsarbete
Maria Gustavsson & Agneta Halvarsson (LiU)
Lokal: Solot

Att leda och driva verksamhet på geografiskt åtskilda platser
Åsa Detterfelt (MindRoad) & Magnus Klofsten (LiU)
Lokal: Duetten

Tillit och kontroll - studier av en kundvalsmarknad
Lena Högberg, Birgitta Sköld & Malin Tillmar (LiU)
Lokal: Operetten

11.30-12.15
Från bruksort till kunskapsstad – Södertälje Science Park som utvecklingssatsning
Robert Kingfors (Södertälje Science Park), Jörgen Eklund & Magnus Klofsten (LiU)
Lokal: Solot Arbetsplatsnära

FoU för framtidens arbetsplatser 
Martina  Berglund (LiU) & Ulrika Harlin (SWEREA)
Lokal: Duetten

Värdeskapande kompetensförsörjning i praktiken: Hur går det till?
Henrik Kock & Andreas Wallo (LiU)
Lokal: Operetten

12.15-13.15 Lunch 

13.15-14.00
Den transparenta organisationen: Om granskningskulturen inom Försäkringskassan
Ida Seing (LiU)
Lokal: Solot

Nyttiggörande av interaktiv forskning
Anna Fogelberg Eriksson & Peter Nilsson (LiU)
Lokal: Duetten

Det rätta virket? En kompetensstandard för att organisera kvalitetsutveckling
Jason Martin & Mattias Elg (LiU)
Lokal: Operetten

14.00-14.45
Hur småföretag kan utnyttja akademins kunskaper i praktiken
Max Maupoix (SWEREA) 
Lokal: Solot

Följeforskningens fröjder och våndor: erfarenheter från att utvärdera projektverksamheter
Christian Ståhl (LiU) & Lena Strindlund (Samordningsförbundet Centrala Östergötland)
Lokal: Duetten

Erfarenheter från 230 företag inom Produktionslyftet: Tillit och delaktighet möjliggör uthållig förändring 
Richard Berglund (SWEREA)
Lokal: Operetten

14.45-15.15 Kaffepaus 

15.15-16.00
Plattformen, arbetsmarknaden, dess institutioner och reglering
Fredrik Söderkvist – Unionen
Lokal: Musikalen

16.00-16.15 Avslutning 
Mattias Elg
Lokal: Musikalen


Läs mer om HELIX