HELIX-dagen

Tre personer som pratar vid ett bord

HELIX-dagen är en kostnadsfri konferens för alla som är intresserade av arbetslivsforskning. Den 24 oktober arrangeras HELIX-dagen 2018 som detta år fokuserar på pågående forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter i HELIX.. 

Under dagen kommer vi att få lyssna till presentationer av forskare och representanter för våra partners. Keynote-talare är i år forskarna Annika Engström och Anders Ekholm.
 
Annika Engström disputerade vid HELIX och är i dag universitetslektor vid Jönköping University. Hon kommer att tala om vad det innebär att leda lärande professionellt.
 
Anders Ekholm är vice vd vid Institutet för Framtidsstudier och har ett särskilt ansvar för institutets policyinriktade verksamhet. Han kommer att tala om hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och teknikutveckling påverkar vår framtida välfärdssektor. 
 
Hela programmet finns här: Program HELIX-dagen

 

Datum: 24 oktober 2018
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt. Lunch ingår.
Anmälan: Till Gunilla Rapp via e-post gunilla.rapp@liu.se
Särskilda kostbehov meddelas i anmälan. 

Läs mer om HELIX