Historieforskning vid IKOS

Alvastra klosterruin.

Forskningen i historia vid IKOS präglas av både bredd och djup och omfattar perioden från medeltid till nutid med en viss tyngdpunkt på modern historia.

Historikerna vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) arbetar med forskningsprojekt inom flera olika områden. Särskilt bedrivs forskning inom kulturhistoria, socialhistoria, judisk historia, muntlig historia, historiedidaktik, historiebruk och kulturarv. På Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion finns Historiska seminariet där forskare presenterar pågående studier och här finns också en forskarutbildning i historia.

Historikerna vid IKOS publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter, kommersiella bokförlag och via andra kanaler. Mindre verk ges ibland ut i den egna skriftserien Historia i Linköping.

 

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Föreläsningar i Strimman 2018
Visa/dölj innehåll

Strimmanföreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten. Syftet är att till allmänheten sprida resultatet av den kunskap och forskning som bedrivs på fakulteten. Mer om aktuella föreläsningar i Strimman.

"Tjänstemannarevolutionen"

Ken Bjerregaard, doktorand i historia

"Ungdomar möter historia" samt "I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv?"

Madeleine Larsson, doktorand i historiedidaktik
David Ludvigsson, biträdande professor i historia

"Guds straff eller naturfenomen?"

Sofia Gustafsson, filosofie doktor i historia

Mer historieforskning på LiU
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll