I omlopp: auktoritet och aktörskap när museiföremål digitaliseras

Medeltida hängsmycken i silver.
Foto: Gabriel Hildebrand / Historiska museet

Det här projektet undersöker museernas och allmänhetens auktoritet och aktörskap när kurering – att välja, organisera, syntetisera och förevisa meningsfulla förflutenheter – delas av människor och teknik.

De autentiska föremålen är basen för museernas kunskapsutveckling och kommunikation. Med digitaliseringen hamnar de i nya sammanhang av digitala koder, estetik, kulturhistoriska värden, upphovsrätt, sociala praktiker, politisk åsiktsbildning och personliga värderingar. Med hjälp av sociala medier blir föremålen och museets kunskap del av opinionsbildning kring nationalism, jämlikhet och sexualitet.

Projektet utgår från Historiska Museet och har en genomgående strimma av teori- och metodutveckling. Det startar med ett fältarbete som följer både hur olika yrkeskategorier kommunicerar föremål och kunskap digitalt och hur, var och när museibesökare cirkulerar bilder av föremål i sociala medier. Projektet fortsätter med fallstudier av hur bilder och videor delas, manipuleras och får nya sammanhang på t.ex. Youtube, Instagram och Pinterest. Här studeras samspelet mellan mänskliga aktörer och de digitala gränssnitt, koder och algoritmer som styr vad datorn gör. Denna fas innehåller även fallstudier av när museets auktoritet och expertroll utmanas på Wikipedia och Facebook. Avslutningsvis ställs de olika fallstudierna mot varandra i en bok som undersöker de digitala teknologiernas löfte om ett mer demokratiskt kulturarvsskapande. 

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och utförs i samarbete med Historiska museet. Projektet pågår 2017-2021.

Forskargrupp

Om Institutionen för kultur och samhälle