Industriell produktion

Luis står i ett rum med och pekar på en robot

På forskargruppen för industriell produktion bedriver vi forskning inom avancerad industriell digitalisering. Digitalisering kan inte kopplas från den fysiska världen. Ett produktionssystem skapar produkter med en fysisk existens.

Digitaliseringstekniker måste tjäna syftet att skapa bättre produkter och bättre produktionssystem. Vår forskning fångar denna cyber-fysiska dimension av system. Vi arbetar med design, utveckling och implementering med en sund systemteknik. Bland dessa arbetar vi med:

• Tillämpad artificiell intelligens, datavetenskap och mekatronik i intelligent automatisering
• Utveckling av cyber-fysiska produktionssystem och digitala tvillingar
• Utveckling av hållbara system i batchstorlek ett
• Utveckling av intelligent industriell utrustning
• Konstruktion av stora och tekniska komplexa system

Forskningen påverkar samhällsnyttan

Vår forskning leder till mer effektiva och hållbara produktionssystem. Genom att använda intelligent automatisering bidrar vår forskning direkt till en bättre användning av industriella resurser genom att förbättra deras utnyttjande, förlänga deras livslängd, möjliggöra deras användning i många olika sammanhang genom plug and produce-lösningar och förbättra och skapa intelligent kontrollerat informationsflöde. Sammantaget leder detta till informationsintensiva system som i allmänhet är mer hållbara och involverbara.

Resultat och nytta

Vårt resultat resulterar ofta i nya processer, teknik införs hos företag. Det är vad vi strävar efter och är vanligtvis mycket framgångsrika med. Vår vision är att kontinuerligt utveckla avancerade digitaliseringslösningar för hållbara industriella system som maximerar människans potential i systemet och bidrar till deras utveckling.

Video

En kort introduktion

Luis introducerar i Industry 4.0.

Partners och finansiärer

Vi samarbetar med många företag och institutioner runt om i världen, men främst från Europa. Vi finansieras vanligtvis av nationella och europeiska byråer, till exempel Vinnova och Europeiska kommissionen.

Kontakt

Organisation