Instrument för utveckling av kulturell kompetens

Bild på händer som håller i varsin pusselbit.
lev dolgachov

Just nu pågår fortsatt forskning av instrumentet i fler sammanhang. Bland annat genom datainsamling kring kulturell kompetens hos primärvårdspersonal som är specialiserad inom diabetesvård.

Självskattningsinstrumentet syftar till att personal inom olika verksamheter som möter klienter med olika kulturella bakgrunder ska kunna få en uppfattning om sin egen kulturella kompetens. Genom att ta ställning till ett antal påståenden i KKS får man möjlighet att öka sin medvetenhet om den egna kulturella kompetensen i förhållande till klienter med olika kulturella bakgrunder. KKS kan också användas som underlag för utbildningsinsatser. Dessa kan bidra till att de åtgärder/insatser man genomför som personal blir personcentrerade och därmed påverka evidens och bidra till verksamhetens utveckling och effektivitet.

KKS är översatt och bearbetat av Jane Holstein, Gunilla Liedberg och Anette Kjellberg vid enheten för arbetsterapi, Linköpings Universitet. Det ursprungliga instrumentet heter Cultural Competence Assessment Instrument (CCAI-UIC) och är utvecklat vid Department of Occupational Therapy, University of Illinois at Chicago, USA av Suarez-Balcazar, Y., Balcazar, F., Taylor-Ritzler, T., Portillo, N., Rodakowski, J., Garcia-Ramirez, M., & Willis. Denna svenska version av KKS grundar sig på två forskningsstudier där användbarhet undersökts och psykometriska prövningar har genomförts. Fortsatta studier behövs för att ytterligare undersöka användbarhet och psykometriska egenskaper för KKS.

Instrumentet innefattar komponenterna

  1. öppenhet och medvetenhet
  2. interaktionsfärdighet
  3. organisatoriskt stöd 

Fem tecknade figurer

Publicerade studier Visa/dölj innehåll

  • Holstein J. (2019).  Cultural Competence for Health Professionals Instrument Development. Licentiate dissertation, Linköping University, Division of Occupational Therapy, Department of Social and Welfare Studies. 
  •  Holstein J., Liedberg GM., Öhman A., & Kjellberg A. (2019) Validity and utility of the Swedish version of the Cultural Competence Assessment Instrument. British Journal of Occupational Therapy, 82(7) 422–432 doi: 10.1177/0308022619825813
  • Holstein, J., Liedberg, G. M., Suarez-Balcazar, Y., & Kjellberg, A. (2020). Clinical Relevance and Psychometric Properties of the Swedish Version of the Cultural Competence Assessment Instrument. Occupational Therapy International, 2020 (Article ID 2453239), 1-10. doi:10.1155/2020/2453239

Kontakt Visa/dölj innehåll

Extern samarbetspartner Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll