Instrumentutveckling för kulturell kompetens

Människor i rulltrappor

Forskningsprojektet befinner sig i en initial fas där de första studierna kommer att fokusera på att anpassa, validera och undersöka användbarheten av ett självskattningsinstrument för mätning av kulturell kompetens bland svenska arbetsterapeuter.

Självskattningsinstrumentet som kommer att användas i projektet har utvecklats av Balcazar, Suarez-Balcazar, Taylor-Ritzler, Rodakowski, Willis & Portillo (2010) och benämns på engelska som Cultural Competence Assessment Instrument University of Illinois at Chicago (CCAI-UIC).

Instrumentet innefattar komponenternaInstrumentet innefattar komponenterna 

1) kulturell medvetenhet,
2) kulturell färdighet, och
3) organisatoriskt stöd för kulturell praktik.

Kulturell kompetens hos arbetsterapeuter

Resultatet av interventionerna för patient/klient kan förbättras under rehabiliteringsprocessen om arbetsterapeuter använder kulturell kompetens i yrkesutövandet.

Genom att anpassa, validera och undersöka användbarheten av instrumentet CCAI-UIC kommer en grund att läggas för att kunna medvetandegöra arbetsterapeutens egen förståelse om sin kulturella kompetens.

Här kan olika utbildningsinslag bli aktuella för att utveckla kunskapen om kulturens betydelse inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Detta kan leda till att mötet med patienter/klienter från andra kulturer påverkar att bedömning, interventioner och utvärdering utförs på ett mer relevant kulturellt patient/klientcentrerat sätt.

Datainsamling

Under handledning av huvudhandledare docent Anette Kjellberg och biträdande handledare docent Gunilla Liedberg gör doktorand och arbetsterapeut Jane Holstein datainsamlingen.

Fem tecknade figurer

I dagsläget återfinns inga resultat i projektet.

Publicerade studierVisa/dölj innehåll

För den amerikanska versionen av instrumentet

Suarez-Balcazar Y, Rodakowski J, Balcazar F, Taylor-Ritzler T, Portillo N, Barwacz D, Willis C. (2009). Perceived levels of cultural competence among occupational therapists. American Journal of Occupational Therapy, 63(4), 496-503.

Suarez-Balcazar Y, Balcazar F, Taylor-Ritzler T, Rodakowski J, Portillo N, Garcia- Ramirez M, Willis C. (2011). Development and validation of the Cultural Competence Assessment Instrument: A factor analysis. Journal of Rehabilitation, 77(1), 4-13.

KontaktVisa/dölj innehåll

Extern samarbetspartnerVisa/dölj innehåll

Bild saknas

Yolanda Suarez-Balcazar 

Professor

  • University of Illinois at Chicago

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll