Intersektionella kritiska kulturarvsstudier

Intersektionella kritiska kulturarvsstudier

Syftet är att dekonstruera de stereotypa institutionaliserade normer som framförs av den officiella historieskrivningen genom de officiella kulturarvsaktörerna inom musei- och kulturmiljösektorn. 

Forskningsfältet ifrågasätter de ofta auktoritära konstruktioner av historia som sker i kulturarvssektorn, som t ex museer och andra kulturarvsinstitutioner bygger upp. Här undersöks hur historia skapas och används. Frågor ställs om vilka berättelser om förr i tiden som lyfts fram med hjälp av vårt materiella kulturarv. Kort handlar det om vems historia berättas och vems exkluderas. Området har även en emancipatorisk potential där möjligheter att skapa alternativa berättelser prövas.

Det här forskningsfältet kombinerar perspektiv från framför allt Intersektionella genusstudier med Kritiska kulturarvsstudier, men har även andra teoretiska ansatser. Till exempel från det postkonstruktivistiska området, för att lyfta frågor om materialitet och socialitet. Här söker frågor svar om hur dessa materiella-diskursiva fenomenen – de faktiska museiföremålen och de betydelser de tillskrivs implicit eller explicit – är konstruerade och kan analyseras och förstås, utifrån ett intersektionellt genusperspektiv.

I kombination med begrepp från cultural studies fältet, som ”utställningens poetik och politik” och begrepp från kritiska kulturarvsstudier som ”authorized heritage discourse”, AHD. Men även potentiella strategier för förändring undersöks också, genom att undersöka potentialen för och experimentera med alternativa historiekonstruktioner, med fokus på bland annat Donna Haraways begrepp ”elsewhere”, för att skapa nya kollektiva kulturellt imaginära bilder av det förflutna.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll