Kollektivtrafik och järnväg

Pendeltåg och buss i kollektivtrafik

Vi utvecklar beräkningsverktyg för en bra planering av järnvägstrafik och kollektivtrafik. Verktygen kan användas för att utvärdera system och fatta bättre beslut. 

Ett bra transportsystem är avgörande för att kunna ta sig till arbete, skola, samhällsservice och vård, och nödvändigt för att kunna transportera gods. Järnväg och kollektivtrafik är energieffektivt, miljövänligt, snabbt, säkert och tryggt. Det finns en stark trend i samhället att utöka och utveckla dessa system.

Forskargruppen för kollektivtrafik och järnväg är intresserad av att utveckla modeller och metoder, som beskriver trafiken och kan användas som beslutsstöd av infrastrukturhållare och operatörer. På en strategisk nivå är vi intresserade av att utvärdera de effekter som förändringar i infrastrukturen ger upphov till. På en taktisk nivå, skapas tidtabeller och scheman och på en operativ nivå justeras dessa i (nästan) realtid.

De flesta av våra metoder hör hemma inom operationsanalysen, och vi använder särskilt optimering, simulering och statistik. Ett mål är ofta formulerat som att tjäna tid, kostnad, kapacitet, energi, stabilitet eller robusthet.

Vi forskar ofta tillsammans med avnämare och finansiärer från industri och samhälle. Forskargruppen för kollektivtrafik och järnväg är med i det nationella branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och några av våra forskarpartner är SICS – Swedish ICT Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och
Trafikverket

Gruppen består av ett tiotal forskare, varav hälften är doktorander i forskarutbildningsämnet infrainformatik.

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

KTS
Visa/dölj innehåll