Kollektivtrafik och järnväg

Pendeltåg och buss i kollektivtrafik

Vi utvecklar beräkningsverktyg för en bra planering av järnvägstrafik och kollektivtrafik. Verktygen kan användas för att utvärdera system och fatta bättre beslut. 

Ett bra transportsystem är avgörande för att kunna ta sig till arbete, skola, samhällsservice och vård, och nödvändigt för att kunna transportera gods. Järnväg och kollektivtrafik är energieffektivt, miljövänligt, snabbt, säkert och tryggt. Det finns en stark trend i samhället att utöka och utveckla dessa system.

Forskargruppen för kollektivtrafik och järnväg är intresserad av att utveckla modeller och metoder, som beskriver trafiken och kan användas som beslutsstöd av infrastrukturhållare och operatörer. På en strategisk nivå är vi intresserade av att utvärdera de effekter som förändringar i infrastrukturen ger upphov till. På en taktisk nivå, skapas tidtabeller och scheman och på en operativ nivå justeras dessa i (nästan) realtid.

De flesta av våra metoder hör hemma inom operationsanalysen, och vi använder särskilt optimering, simulering och statistik. Ett mål är ofta formulerat som att tjäna tid, kostnad, kapacitet, energi, stabilitet eller robusthet.

Vi forskar ofta tillsammans med avnämare och finansiärer från industri och samhälle. Forskargruppen för kollektivtrafik och järnväg är med i det nationella branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och några av våra forskarpartner är RISE – Research Institutes of SwedenStatens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och
Trafikverket

Gruppen består av ett tiotal forskare, varav hälften är doktorander i forskarutbildningsämnet infrainformatik.

Var med och forska fram bättre järnväg

Tillsammans med våra samarbetspartners satsar vi nu på att angripa förseningsproblematiken inom tågtrafiken.  I det här arbetet behöver vi flera nya medarbetare och vänder oss till dig som vill göra exjobb eller vara projektanställd med sikte på att kunna fortsätta som doktorand. Här hittar du projektförslag och kontaktpersoner.

Jobba med oss
Visa/dölj innehåll

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

KTS
Visa/dölj innehåll