Komplexa material och system

komplexa material och system topbild
Foto: Thor Balkhed

Vår forskning fokuserar på innovativa enhetskoncept som bygger på de specifika egenskaperna hos det aktiva material de byggs av.

Vårt främsta intresse ligger i funktionaliteten i omvandlingen av hållbara energikällor, som solljus eller värme, till el. Anordningarna vi använder sträcker sig från organiska solceller till termoelektriska generatorer och spärrar. 

Du hittar utförligare information om vår forskning på den engelskspråkiga sidan.