Möjliga examensarbeten 2022-2023

Här presenterar vi ett urval av de examensarbeten som är möjliga att göra tillsammans med forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik. Vi välkomnar studenter från såväl LiU:s utbildningsprogram som från andra lärosäten att göra sina exjobb hos oss. Kontaktperson för respektive examensarbete finns i varje beskrivning.

Bygga broar mellan elektronik och biologi

Grafik som visar en jonpump implanterad i en människas ryggrad
Sedan de banbrytande experimenten av Luigi Galvani har forskare och MedTech-företag studerat och tillämpat olika tekniker för elektrisk stimulans för att framkalla biologiska reaktioner (t.ex. pacemaker, djup hjärnstimulering, och cochlea implantat). I biologiska system används dock snarare kemisk stimulans, alltså specifika joner och molekyler, än elektroner för att reglera komplexa funktioner. I gruppen Organisk bioelektronik på Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) bygger vi system för att minska klyftan mellan elektronik och biologi, genom att översätta en elektronisk signal till en kemisk stimulans. Detta görs med den organiska elektroniska jonpumpen, som är en ”jontronisk” enhet utvecklad på LOE. Här är en kort beskrivning i videoformat av en implanterbar version av jonpumpen designad för lokal läkemedelsleverans. 

Att leverera läkemedel och andra läkemedel exakt var och när de behövs utgör den perfekta terapin. Behandling med så liten dos som möjligt gör att vi kan minska eller undvika farliga biverkningar och förbättra behandlingens totala effekt. Dessutom möjliggörs nya behandlingsmetoder med mediciner som annars är för farliga, med exempel på tillämpningar både inom cancer och kronisk smärta. 

För att ha överblick och kontroll på vår läkemedelsleverans över tid skapar vi också digitala tvillingar till våra enheter, baserade på etablerade simuleringsmetoder. Med dessa digitala tvillingar kan vi estimera resultat, skapa nya hypoteser och visualisera våra experiment parallellt. Vi jobbar väldigt applikationsnära och är i fas att starta bolag. Därmed erbjuder vi examensarbeten inom vår forskningsverksamhet, men också arbeten kring utvecklingen av våra första prototyper. Läs mer på www.iontronics.com

Dina uppgifter

Vi söker en eller flera studenter till vårterminen 2023 för att hjälpa oss med detta arbete. 
Du kommer att arbeta i ett internationellt och mycket tvärvetenskapligt team inom gränssnittet mellan elektronik, biologi, kemi och fysik. Du kommer lära dig nya färdigheter inom tillverkning och design av prototyper och karakterisera dem med hjälp av både elektriska och kemiska tekniker, tex fluorescensspektroskopi. Detta innebär mycket tid i våra renrum och karakteriseringslabb. Du kommer också hjälpa till att utveckla in vitro och eventuellt in vivo experiment. Vill du jobba med våra simuleringar, blir arbetet givetvis mer teoretiskt än praktiskt.

Din profil

Vi letar efter mycket motiverade och skickliga studenter som inte bara vill påverka, utan också vill utöka sin vetenskapliga horisont för att arbeta med nästa generation av jontronika system för nya medicinska tillämpningar. Vi ser gärna att du har vana av arbete i renrum, men det är inget krav. För mer teoretiskt inriktat arbete med simuleringar är erfarenhet av COMSOL Multiphysics starkt meriterande. 

Kontaktperson: Theresia Arbring Sjöström, Postdoktor och Johannes Bintinger, Postdoktor
Huvudområde: Medicinsk teknik, Teknisk biologi, Teknisk fysik, Fysik
Nivå: Master

Utveckling av mjuka nervgränssnitt

Mjuk elektronikElektriska nervgränssnitt är en förutsättning för diagnostik och behandlingar av en rad neurologiska åkommor och sjukdomar, så som epilepsi, Parkinsons sjukdom och kronisk smärta. Det har tidigare inte varit möjligt att göra högupplösta avläsningar av nervsignaler under lång tid på grund av att elektroderna som används skadar nervvävnaden. Ny forskning har visat att detta problem kan minskas genom att skapa extremt mjuka och flexibla elektroder som inte skadar vävnaden.

Dina uppgifter

Du ska som en del i ett pågående projekt utveckla metoder för att tillverka mjuka elektroder för nervgränssnitt. Vi har utvecklat nanokompositmaterial som lämpar sig väl för kontakt med nervvävnad. Din uppgift är att utveckla metoder som möjliggör utnyttjandet av detta material i elektrodsystem. Projektet innehåller lasermönstring av elektroder, karakterisering av mönstrade material samt utvärdering av tillverkade elektroder. 

Din profil

Vi söker dig som har kunskaper och intresse inom material eller mikrotillverkning. 

Information

Kontaktperson: Klas Tybrandt, biträdande professor
Huvudområde: Elektroteknik, Medicinsk teknik
Nivå: Master