Uppmärksamhet och arbetsminne hos personer med ADHD

Linnécentrum Head
Uppmärksamhet och arbetsminne hos personer med ADHD ismagilov

Ett intressant fenomen när det gäller olika stör-eller bullerkällors inverkan på prestation i perceptions- och kognitionsuppgifter är fyndet att så kallat vitt akustiskt brus inte stör – utan faktiskt hjälper till – med uppmärksamhet och koncentration för personer med ADHD.

Mekanismen bakom antas bero på att personer med ADHD har för låga dopaminnivåer i hjärnan och att vitt brus skulle stimulera produktionen och därmed hjälpa till med fokusering och uppmärksamhet. Det som kanske en gång var tänkt som en distraktor uppvisar alltså en motsatt effekt.

I projektet testar vi i detalj under vilka betingelser som det kontraintuitiva fyndet med facilitering av vitt brus äger giltighet för personer med ADHD, specifikt inriktat på förståelse av tal-i-brus-uppgifter och arbets-minnesuppgifter med hög grad av komplexitet. Olika förutsägelser från rivaliserande teorier testas genom att vi manipulerar typen av bruskälla, kvaliteten i den auditiva signalen och komplexiteten hos den kognitiva uppgiften.

Forskare

Organisation