Livsstil och hälsa hos gravida

Hälsa

En alltför stor viktuppgång under graviditeten ökar risken för graviditetskomplikationer och har också associerats med en ökad risk för bestående övervikt hos mor och barn.

Cirka 45% av kvinnor i Sverige har under graviditeten en viktuppgång som överstiger rekommendationerna. I detta projekt bygger vi vidare på vår redan pågående mHälsa intervention - HealthyMoms, vars syfte är att främja en hälsosam viktuppgång under graviditeten och uppmuntra till goda kost- och levnadsvanor via en smartphone app, HealthyMoms-appen.

I det här projektet anpassas och översätts HealthyMoms-appen för att kunna nå kvinnor som är födda i ett annat land än Sverige och projektet kallas HealthyMigrantMoms. Utvecklingen av HealthyMigrantMoms har initierats under 2019.