Mastermind

Mastermind - träning av exekutiva funktioner

Är det möjligt att med hjälp av kognitiv träning förbättra korttids-minnet och förmågan att växla fokus hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

Träning av exekutiva funktioner

I detta forskningsprojekt fokuserar vi på träning av exekutiva funktioner, så som förmågan att växla fokus, uppdatera information i korttidsminnet och hålla tillbaka snabba reaktioner. Läsförmåga, räkning och aktivitet i vardagen bedöms innan och efter träning. Syftet är att ta reda på om exekutiva funktioner kan förbättras genom kognitiv träning hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning. 

Relaterade forskningsprojekt

Forskningsmiljöer

Forskare