Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv

REMESO
Nedzad Mesic

Tillhörandets politik - individ, stat, etnicitet, kultur och ras 

Detta spår är organiserat kring två kritiska begrepp - medborgarskap och etniska relationer - som gör inspel mot två stora forskningsområden; ett som studerar politiska processer och policy och hur relationen mellan individ och stat förändrats med medborgarskapsfunktionen; det andra fokuserar på etnicitet, kultur och tillhörandets politik och hur relationen mellan individ och samhälle förändras beroende på det sätt individer betraktas som förkroppsligande specifika etniska, nationella, rasmässiga, sexuella eller genusmässiga identiteter. Medborgarskap och etniska relationer ses som instanser av sociala strukturer och kollektiv identifiering och därmed som delar i de mest seglivade föreställningarna i den mänskliga historien.

Forskningsprojekt

Transnationella praktiker och rörelser i södra Afrika

Detta doktorandprojekt undersöker cirkulära rörelser i södra Afrika i relation till entreprenörsskap, logiker för legitimitet och vardagsinteraktion mellan resenärer och statsfunktionärer. Xolani Tshabalalas projekt bygger på idéer om mänskliga ekonomier och "förkroppsligande" som en väg att undersöka hur rörelse kan förstås av de involverade.

Gå till projektet >>

Liberalismens paradoxer

Professorerna Carl-Ulrik Schierup och Aleksandra Ålund analyserar tendenser att se multikulturalism och migration som hot mot social sammanhållning i samhällen och rörelsen från en liberal agenda för asyl och medborgarskap mot en identitets- och integrationspolitik präglad av övervakning, terrorhot och nya former av temporär migration. Projektet granskar liberala paradoxer i ett internationellt jämförande perspektiv.

Gå till projektet >>

Projektet Eurafrika 

Eurafrica

Europeiska unionen grundades 1957 med Romfördraget och EEC. Men avtalet instiftade inte bara en europeisk gemenskap, utan också 'Eurafrika'. Tre av de stater som skapade EEC var kolonialvälden och deras kolonier kom att ingå i den nya gemenskapen. Detta projekt visar hur Afrika och kolonialismen var högt prioriterade i de visioner som arbetade för europeisk integration.

Gå till projektet >>

Forskare