Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning

Students demonstrating

Genom att identifiera de diskurser som framträder genom vuxnas tal om sina medborgerliga praktiker, och relatera dessa till de diskurser som framtider i policy, ämnar projektet bredda kunskapen om vad medborgerligt lärande kan tänkas vara.

Relaterade forskare

Externa forskare

Kontakt