Möjliga examensarbeten 2022-2023

Här presenterar vi ett urval av de examensarbeten som är möjliga att göra tillsammans med forskare vid Medie- och informationsteknik. Vi välkomnar studenter från såväl MIT:s utbildningsprogram som LiU:s övriga program eller från andra lärosäten att göra sina exjobb hos oss. Kontaktperson för respektive examensarbete finns i varje beskrivning.

3D i utställningsmiljö

En person står framför en skärm med touch screenPå Norrköpings visualiseringscenter står sedan 2020 ett displaysystem som består av skärmar reflekterade i glasytor på ett sätt så att en visualisering visas på fyra virtuella ytor som kan ses från alla håll när man går runt i rummet. Dessa visar för tillfället ett jordklot som ser likadant ut. Exjobbet går ut på att utforska hur VR-teknik (Virtual Reality/virtuell verklighet) kan användas för att ge en mer immersiv upplevelse. Idén är att montera djupkameror som spårar besökare och anpassar vyn, så den eller de som står närmast får parallax-effekt och kan navigera runt den scen som visas.

Projektet är lagom för en student och kräver erfarenhet eller utbildning inom programmering av virtuell verklighet och kommer att involvera programmering i ett programspråk som stödjs av det ramverk studenten väljer att arbeta i, såsom Unity3D, Unreal Engine 4, SGCT och/eller Gramods.

Kontakt: Karljohan Lundin Palmerius, universitetslektor
Huvudområde: Medieteknik
Nivå: Master

Förstärkt navigation i virtuell verklighet

För att navigera i virtuell verklighet (Virtual Reality - VR) kan man antingen röra sig själv och med hjälp av tracking hamna där man vill, eller använda knappar eller gester. Att själv röra sig är att föredra men rummets storlek, sladdar och möblering begränsar det naturligt navigerbara utrymmet. I det här exjobbet utforskar vi en ny teknik för att tillåta större naturlig/implicit navigering i den virtuella rymden än vad det verkliga utrymmet egentligen tillåter.

Projektet är lagom för en student och kräver erfarenhet eller utbildning inom programmering av virtuell verklighet och kommer att involvera programmering i ett programspråk som stödjs av det ramverk studenten väljer att arbeta i, såsom Unity3D, Unreal Engine 4, SGCT och/eller Gramods.

Kontakt: Karljohan Lundin Palmerius, universitetslektor
Huvudområde: Medieteknik
Nivå: Master 

Se även den engelska versionen av sidan för fler förslag på ex-jobb