Mekanismer och kretsar bakom sjukdomskänsla och depression

Engblom lab

Vi studerar hur inflammatoriska sjukdomar påverkar stämningsläge och motivation

Signalering från det aktiverade immunsystemet till hjärnan är viktig för depressiva symtom vid akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar och tros även vara en bidragande orsak till nedsatt stämningsläge vid depression och neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinsons sjukdom. Serotonergic cells

Vi studerar de molekylära mekanismerna och nervcellskretsarna som ligger bakom att inflammation och andra signaler om fara, som toxiner och smärta, aktiverar bestraffningskretsar och hämmar signaleringen i belöningssystemet.

I synnerhet studerar vi vilken roll prostaglandiner, det serotonerga systemet och melanokortiner har. Vi hoppas att våra resultat i framtiden kan ligga till grund för nya behandlingar mot nedstämdhet och lidande vid exempelvis inflammatoriska sjukdomar, cancer, smärttillstånd och depression.

För en mer detaljerad beskrivning: se den engelska versionen av denna sida.

 

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter och artiklar

Forskningsområden

Organisation
Visa/dölj innehåll