Mer innovation i offentlig sektor - MIO

Möte på kontor

Organisationer i den offentliga sektorn förväntas idag arbeta med innovationer. Innovationsarbetet förväntas dels höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet, dels bidra till att hantera sektorns ökade utmaningar. Samtidigt finns idag begränsad kunskap om hur den offentliga sektorns organisationer konkret kan arbeta med innovationer och på vilket sätt innovationsstöd kan förbättra deras arbete.

Kommuner ser idag innovation som en viktig lösning i verksamheterna, men det finns inget självklart sätt att arbeta med frågorna. Definitioner och anpassningar av innovationsbegreppet för den kommunala verksamheten saknas också. Därför riskerar försök att stärka de organisatoriska förutsättningarna för innovation att leda fel.

Mot denna bakgrund är syftet med projektet att skapa förståelse för organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete samt att underlätta för kommuner att utveckla den organisatoriska innovationen ”innovationsarbete i kommuner” genom att utveckla och pröva en empiriskt och teoretiskt förankrad modell för hur kommuner kan skapa organisatoriska förutsättningar för innovationer.

Projektet drivs som ett interaktivt samarbete mellan representanter för Motala samt Norrköpings kommun samt forskarna Anna Fogelberg Eriksson (IBL) och Johanna Nählinder (IEI), båda verksamma vid HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet.

Kommunerna i MIO-projektet har initierat systematiskt innovationsarbete, men på delvis olika sätt. Några av de gemensamma utmaningarna i båda kommunerna är utvecklingsbehov kring ledarskap och medarbetarskap; hur det kan stödjas och organiseras. Vi har också noterat hur dessa organisatoriska förutsättningar hänger samman med strukturella och kulturella hinder i kommunernas innovationsarbete, exempelvis möjligheten till integrering i den kommunala organisationen och pågående processer, samt ett klart ägandeskap. Detta har identifierats som viktiga utmaningar som behöver hanteras för att åstadkomma ett framgångsrikt innovationsarbete.

Projektet startade våren 2014 och avslutas hösten 2016, och är finansierat av VINNOVA genom utlysningen Innovativ organisering.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll