Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi

Kopplingen mellan den internationella migrationens politiska ekonomi, förändrade etniska relationer, förändrade välfärdssystem och regleringen av arbetsmarknaden.

Forskningsinriktningen omfattar studier av migration, förändrade former för arbetsorganisation och etnisk segmentering i privat och offentlig sektor. Den lyfter fram nya perspektiv på informalisering av arbetskraft, rekrytering och arbetslivskarriär såväl som institutionell diskriminering. Den här forskningen utvecklar förståelsen av socialt kapital, lokala och transnationella nätverk och karriärstrategier för invandrade och etniska minoriteter i städer, kännetecknade av boendesegregering, komplexa former för etnisk arbetsdelningen och nya arbetsmarknadsnischer. Vidare lyfter den fram kopplingen mellan den internationella migrationens politiska ekonomi samt förändrade etniska relationer, och studiet av förändrade välfärdssystem och reglering av arbetsmarknaden och den ökade betydelsen av överstatliga styrelseformer.

Gå till vår forskningsdatabas och samtliga forskningsprojekt i spåret >>

Civilsamhället styrka och utbildningsresultat

Utbildning är centralt för ungdomars framtida välgång. I projektet som leds av docent Anders Neergaard beskrivs, analyseras och jämförs betydelsen av det civila samhällets föreningsliv för skolprestationer hos ungdomar i storstads- respektive småortsområden i Sverige. Studien utgår från Pierre Bourdieus begrepp socialt kapital samt teorier om civilt samhälle, resurs-mobilisering och sociala organisationer. 

Gå till forskningsprojektet >>

Strömmen av svenska pensionärer till Spanien

Under 80- och 90-talet har pensionärer blivit en köpstark grupp för turism, servicenäring och omsorg. En ström av pensionärsmigranter från Sverige söker sig till Spanien och konsumerar där tjänster och omsorg. Med kvantitativa och kvalitativa metoder belyser docent Anna Gavanas pensionsmigrationen och dess utmaningar för resursfördelning och omsorgssystem i ett åldrande Europa.

Gå till forskningsprojektet >>

Strategier och strukturer för tillväxt

Hur påverkar regelverket småföretagandet i olika branscher? Hur reagerar företagare på förändrade möjligheter? Docent Martin Klinthäll och hans medarbetare studerar strategier för tillväxt och överlevnad i specifika branscher, men även förflyttning mellan marknader. De gör longitudinell och rumslig analys av företagande bland invandrare i Sverige med policystudier, fallstudier och kvantitativa analyser.

Gå till forskningsprojektet >>

Forskare