Miljölogistik

Transport, fields, green

Miljölogistik innebär att ha ett miljöperspektiv på logistik. Inom vår forskning betyder det att vi tar med miljöaspekter vid analys, utveckling och styrning av logistiksystem och försörjningskedjor. Samtidigt är de traditionella värdemätarna inom logistik alltid med – kostnader och leveransservice. En viktig utgångspunkt är att ett miljöanpassat logistiksystem inte är långsiktigt hållbart utan ekonomisk bärkraft.

Vi studerar miljölogistik inom olika områden och branscher. Tillverkande företag och handelsföretag tar beslut kring logistik, som påverkar möjligheterna att göra logistiken mer miljöanpassad. För många handelsföretag är just logistiken en strategisk del av affärsverksamheten, och därför blir miljöaspekterna ofta viktiga. Logistikföretagen utformar sina tjänster och sin verksamhet utifrån kundernas krav, men de kan också driva utvecklingen. Deras leverantörer av teknik driver i sin tur tekniska miljöaspekter, som blir en väsentlig del i logistikföretagens affärsverksamhet. För alla dessa typer av företag ser vi att förbättrat samarbete och samverkan med andra i försörjningskedjan ger en förbättrad miljöanpassning.

Området är brett och vi forskar och har forskat bland annat inom följande områden:

  • Affärsmodeller för grönare logistik och för citylogistik,
  • Miljömässigt och socialt ansvarstagande i logistikbranschen,
  • Hållbara försörjningskedjor,
  • Utveckling av grönare logistiktjänster.

Vi söker framtida doktorander som brinner för grönare logistik!

Forskningsledare och kontaktpersonVisa/dölj innehåll

Vi som forskar om miljölogistikVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Pågående forskning

Närliggande forskning