mHälsa – Multiple Lifestyle Behaviors (MoBILE)

Hälsa

Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, rökning och en för hög alkoholkonsumtion ökar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död. Resurskrävande metoder som individ- eller grupprådgivning har gjort det svårt för hälso- och sjukvården att uppfylla sitt uppdrag att erbjuda patienter med ohälsosamma levnadsvanor stöd till beteendeförändring.

eHälsa är ett snabbt växande forskningsfält och det inkluderar livsstilsinterventioner som levereras via mobiltelefon (mHälsa). MoBILE-programmet syftar till att utveckla, utvärdera och implementera sju mHälsa interventioner som kan levereras via hälso- och sjukvården till särskilda målgrupper som gravida kvinnor, barn, unga vuxna samt patienter med planerat kirurgiskt ingrepp. 

MoBILE forskningsprogram är ett samarbete mellan de båda forskargrupperna IMPACT och LiiR, båda vid Linköpings universitet. MoBILE finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) (2019–2021) via en speciell utlysning inom vårdforskning. 
 

 

 

ProjektVisa/dölj innehåll

SeminarieserieVisa/dölj innehåll

Under hösten 2020 startade vi på MoBILE en seminarieserie i flera delar. 

Den andra delen i serien kan ni ta del av här nedan.  

Kommande seminarier 2021

  • Fredag 5 februari – Marie Löf, "Presentation and lessons learned from three eHealth Forte programs". Gästföreläsare och paneldiskussion.
  • Fredag 5 mars – Kristin Thomas, "mHealth readiness in health care organizations: what is it and why is it important?"
  • Onsdag 31 mars – Marcus Bendtsen, "Research participation effects and other biases revisited"
  • Fredag 7 maj – Ulrika Müssener, "Digital encounters"
  • Fredag 4 juni – Preben Bendtsen, "Secondary effects of eHealth innovations: How does eHealth innovations change the power balance between patients and health care professionals?"

"Tidigare seminarier

Potential and challenges in digital interventions in 2010, 2020 and 2030

Det andra seminariet I MoBILE seminarieserie vid Linköpings universitet handlar om digitala interventioner. Fyra forskare presenterar hur de använder digitala interventionsverktyg såsom appar, online plattformar och videospel i sin forskning inom områdena fysisk aktivitet, levnadsvanor, IBS och hjärtproblem.

Forskarna diskuterar även möjligheter, potential och utmaningar med digitala interventioner. 

ForskargruppVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll