MoBILE

Hälsa

Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma kostvanor, rökning och överdriven alkoholkonsumtion ökar risken för icke-överförbar sjukdom och för tidig död. Sjukvårdssektorn har ett ansvar att ge stöd till patienter som behöver förändra ohälsosamt livsstilsbeteende.

MoBILE är ett forskningsprogram som ska ta fram sju verktyg som syftar till att förbättra hälsan hos utvalda målgrupper:

  • Gravida
  • Barn i förskoleåldern
  • Unga vuxna
  • Personer som söker vård inom primärvården
  • Patienter på sjukhus
  • Personer som ska utföra ett planerat kirurgiskt ingrepp.

Läs mer på projektsidan för MoBILE, den är på engelska.

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll