mHälsa – Multiple Lifestyle Behaviors (MoBILE)

Hälsa

Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, rökning och en för hög alkoholkonsumtion ökar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död. Resurskrävande metoder som individ- eller grupprådgivning har gjort det svårt för hälso- och sjukvården att uppfylla sitt uppdrag att erbjuda patienter med ohälsosamma levnadsvanor stöd till beteendeförändring.

eHälsa är ett snabbt växande forskningsfält och det inkluderar livsstilsinterventioner som levereras via mobiltelefon (mHälsa). MoBILE-programmet syftar till att utveckla, utvärdera och implementera sju mHälsa interventioner som kan levereras via hälso- och sjukvården till särskilda målgrupper som gravida kvinnor, barn, unga vuxna samt patienter med planerat kirurgiskt ingrepp. 

MoBILE forskningsprogram är ett samarbete mellan de båda forskargrupperna IMPACT och LiiR, båda vid Linköpings universitet. MoBILE finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) (2019–2021) via en speciell utlysning inom vårdforskning. 
 

 

 

Projekt

Seminarieserie

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation