Modeller för energiledning

Projektet ”Mot en teori om energiledning genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri” genomförs i partnerskap mellan Linköpings universitet och Göteborgs universitet med målet att analysera hur energiledning bedrivs i svenska tillverkande industriföretag och i sjöfartsindustrin.

Projektet syftar också till att identifiera hur detta arbete kan utvecklas för att bidra till branschernas omvandling till hållbara energisystem och långsiktig konkurrenskraft. Forskningen kommer att fokuseras på att göra djupgående studier av energiledning i svenska företag för att analysera aktuell situation och möjliga utvecklingsvägar mot ett hållbart energisystem.

KontaktVisa/dölj innehåll

Närliggande forskningVisa/dölj innehåll

Närliggande verksamheterVisa/dölj innehåll