NOOS-seminariet 2018 i Norrköping

Brusande ström en kall vinterdag
Förr gav Motala ström kraft till Norrköpings industrier, i dag är den närmsta granne till Linköpings universitet. 

Välkommen till NOOS-seminariet som hålls i Norrköping den 8 och 9 februari 2018.

Det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och deras handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. Vi välkomnar mångfald i ämnestillhörigheter! 

CKS och statsvetenskap välkomnar dig

Noos-seminariet 2018 blir det åttonde i ordningen och arrangeras för andra gången av Linköpings universitet (LiU). Universitetet har fyra campus och vi hälsar alla välkomna till Campus Norrköping där Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) tillsammans med Avdelningen för statsvetenskap står som arrangörer.

Konferensen pågår i två dagar, från lunch till lunch 8–9 februari 2018.

Konferensens syfte

Syftet med konferensen är som tidigare år:

  • Att doktorander ska få tillfälle att lägga fram text, oavsett var i avhandlingsarbetet de befinner sig. Det kan handla om alltifrån idéskisser till färdiga avhandlingskapitel eller utkast till artiklar.
  • Att doktorander, under avslappnade former, ska få kommentarer på sina texter och även öva på att kommentera andras.
  • Att nätverk ska stärkas mellan doktorander och handledare inom samhällsvetenskapliga institutioner. 

Konferensen är förstås också ett ypperligt tillfälle att få umgås med likasinnade och lära av andra med liknande erfarenheter!

Konferenspapper

Sista dag för att skicka in de fullständiga texterna är fredagen den 26 januari, mejla dem till albin.olausson@liu.se.

Texterna får gärna vara i form av pågående arbete, till exempel avhandlingsidéer, artikelutkast eller delar av en monografi.Särskilda läsanvisningar kan skrivas till, helst då i samma dokument. Arbetsgrupper skapas efter att texterna skickats in. 

Fullständigt schema och gruppindelning presenteras här efter att konferenspapper har skickats in. 

Kostnader

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder även på lunch båda dagarna och middag den första dagen. Du får dock själv stå för resa och boende.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 12 januari 2018.

knapp för anmälan

Program
Visa/dölj innehåll

Torsdag 8 februari

11.30-12.00 Registrering, CKS lokaler

12.00 Lunch

13.00 Välkomna till NOOS-seminariet 2018

13.05 Varför ska vi forska om offentlig förvaltning? Jörgen Jonsson, Norrköpings kommun och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet 

14.15–17.00 Arbetsgrupper (inkl. paus för fika)

19.00 Gemensam middag i centrala Norrköping


Fredag 9 februari

8.45 Arbetsgrupper

10.45 Ett år i riksdagen. Ida Åberg, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om möjligheten att bli ”riksdagsdoktorand”

11.00 Nya kommunutredningen. Huvudsekreterare Sverker Lindblad berättar och svarar på frågor om utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen (Dir. 2017:13)

12.00 Avslutande lunch

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Hitta hit
Visa/dölj innehåll

Om värdarna
Visa/dölj innehåll