Optimering av trådlösa nätverk

Skylt med "Wi-Fi zone"

Forskningen berör nya modeller, koncept och algoritmer för prestandaoptimering av såväl befintliga som nya trådlösa kommunikationssystem.

Det är viktigt att i trådlösa nätverk nyttja tillgänglig kapacitet för informationsöverföring på bästa sätt. Den snabba utvecklingen inom området mot femte generationens nätverk (5G) kräver nya angreppssätt för att hantera andra typer av överföringstekniker, att nätverken är heterogena och kan innefatta enormt många kommunikationsenheter samt virtualisering av nätverk och resurser.

Med hänsyn till detta bedrivs inom "Optimering av trådlösa nätverk" forskning som fokuserar på matematisk modellering, effektiva algoritmer för planering och konfiguration av nätverk, hantering av resursfördelning och mobilitet samt prestandautvärdering beträffande resursnyttjande, kvalitet på tjänster, energiförbrukning m.m.

Forskningen inkluderar också möjligheten att tillämpa optimering som ett verktyg för att analysera prestandabegränsningar i trådlösa kommunikationssammanhang.

Exempel på projekt

  • Anticipatory Networking Techniques in 5G and Beyond (ACT5G), finansieras av Europeiska unionen (Horizon 2020)
  • Deploying High Capacity Dense Small Cell Heterogeneous Networks (DECADE), finansieras av Europeiska unionen (Horizon 2020)
  • Self-organising MESH Networking with Heterogeneous Wireless Access (MESH-WISE), finansieras av Europeiska unionen (FP7)

Samarbeten

  • Ericsson
  • Bell Labs
  • ELLIIT research excellence center

ForskningsledareVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

KTSVisa/dölj innehåll