Organiska energimaterial

Hälla upp flytande kvävgas

Vi utnyttjar och undersöker fysiska och kemiska egenskaper hos nya organiska material och kompositmaterial för att förbättra elektroniska och elektrokemiska komponenter som används i energiomvandling och energilagring.  

Forskningsledare: Xavier Crispin

Optiska, termiska, och dielektriska egenskaper samt transporten av laddningar karakteriseras hos materialen.

Organiska komponenter inkluderar dioder, transistorer, termoelektriska generatorer, fysikaliska och kemiska sensorer, bränsleceller, superkondensatorer och batterier.

Konvertering av värme till el

  Superkondensator bredvid euro-myntFoto: Thor Balkhed

Vi undersöker de termoelektriska egenskaperna hos organiska ledare, liksom joniska och blandade ledare. 

Genom att utnyttja dessa egenskaper, tillverkar vi enheter som termoelektriska generatorer, termogalvaniska celler, termo-superkondensatorer samt temperatur- och värmeflödesgivare.

 

Värme blir elIllustration: Julia Modén-Treichl

Konvertering av kemiska reaktioner till el

Experiment kemi till elFoto: Thor Balkhed Vi undersöker reaktionen i bränsleceller, flödesbatterier och luftreagerande batterier som vi byggt med elektroder tillverkade av ledande polymerer.

Ett fokus är att titta på syrereduktionsreaktionen när vi använder de ledande polymererna. 

Vi arbetar också med att optimera och skapa nya organiska och hybridmaterial med hög elektronisk och jonisk ledningsförmåga för att kunna göra effektiva elektroder för superkondensatorer, batterier och bränsleceller. 
Diagram

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Video: Gör el av osynliga solstrålar
Visa/dölj innehåll

Video om LOE:s forskning om Organiska Energimaterial producerad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Medarbetare, kemiska reaktioner till el
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

LOE
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020