Organiska nanokristaller

Organiska nanokristaller, njurceller

Kristallisation styrs av samspelet mellan vätebindning, π-π stapling och van der Waals-krafter

Genom att förstå och utnyttja dessa interaktioner kan ett obegränsat antal nya slags material skapas, med avseende på storlek, form och funktion.

Organiska pigment kan tillverkas i halvledande kristaller med hög prestanda, som kan appliceras i optoelektroniska apparater. På grund av den enastående stabiliteten i vattenhaltiga miljöer fokuserar vi på applikationer i gränssnittet med biologi. Applikationernas halvledande natur gör att kristallerna kan adresseras med ljus och elektriska signaler; egenskaper som vi utnyttjar för att designa bioelektronikkomponenter som fungerar på cellnivå.

Dessa kristallina material framträder som inneboende foto- och fotoelektrokatalysatorer. Vi arbetar med att göra nästa generations halvledarkatalysatorer av dessa billiga och vanligt förekommande material för att uppnå olika användbara katalytiska omvandlingar.

Den organiska nanokristallgruppen är en del av Wallenbergs centrum för molekylärmedicin vid Linköpings universitet (WCMM).

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Timir Datta-Chaudhuri, Theodoros Zanos, Eric H Chang, Peder S. Olofsson, Stephan Bickel, Chad Bouton, Daniel Grande, Loren Rieth, Cynthia Aranow, Ona Bloom, Ashesh D. Mehta, Gene Civillico, Molly M. Stevens, Eric Glowacki, Christopher Bettinger, Martin Schüettler, Chris Puleo, Robert Rennaker, Saroj Mohanta, Daniela Carnevale, Silvia V Conde, Bruno Bonaz, David Chernoff, Suraj Kapa, Magnus Berggren, Kip Ludwig, Stavros Zanos, Larry Miller, Doug Weber, Daniel Yoshor, Lawrence Steinman, Sangeeta S Chavan, Valentin A Pavlov, Yousef Al-Abed, Kevin J Tracey (2021) The Fourth Bioelectronic Medicine Summit "Technology Targeting Molecular Mechanisms": current progress, challenges, and charting the future Bioelectronic medicine, Vol. 7 Vidare till DOI

WCMM Visa/dölj innehåll

Forskningsledare Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

LOE Visa/dölj innehåll