Östergötlands gröna hjärta

Skog.
 

Ett gemensamt projekt där LiU samarbetar med flera partner om skogen i Östergötland.

Fem fokusområden

Östergötlands gröna hjärta tar avstamp i Sveriges nationella skogsprogram samt den regionala skogsnäringsstrategi som antogs av Region Östergötland 2018. Sveriges nationella skogsprogram omfattar fem fokusområden som ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt en utveckling av en växande bioekonomi.

• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

• Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Värdekedja och nytta

Skogen, till både nytta och nöje.

Projektet ska bidra till ökad kunskap om skogens hela värdekedja och nytta – från skogens roll för människors rekreation och biologisk mångfald till det hållbara skogsbruket och de många produkter som kan tillverkas av träråvara.

Styrgruppen för detta projekt leds av Länsstyrelsen i Östergötland och inkluderar representanter från Region Östergötland, Skogsstyrelsen, Vreta Kluster samt sakkunnig från Linköpings universitet.

Under ledning av styrgruppen genomförs flera kommunikativa insatser under 2019 i form av riktade utskick, nyhetsbrev, informationskampanjer i media och event där olika intressegrupper samlas för att diskutera aktuella frågor och lära av varandra.

Som bas för de informationskampanjer som görs finns rapporten Östergötlands gröna hjärta med tillhörande podcastserie samt kortfilmer. Här möter du flera av LiUs forskare i samtal om skogen och dess värden, idag och i framtiden. Materialet finns tillgängligt nedan.

Event och nyhetsbrev

Är du intresserad av skogen och vad som sker i Östergötland? Vreta Kluster kommer under året att anordna ett antal event kring aktuella ämnen och det finns nu även ett nyhetsbrev att anmäla sig till.

  

 

Delaktiga forskare Visa/dölj innehåll

Material om projektet Visa/dölj innehåll

Partner i projektet Visa/dölj innehåll