Antonios Pantazis forskargrupp vid LiU

Bannerbild för Antonios Pantazis forskarsida


Vår forskning

Jonkanalfunktion, struktur och reglering vid hälsa och sjukdom

Jonkanaler är fascinerande proteiner som genererar och känner av elektriska signaler i cellen. I Pantazis-laboratoriet använder vi banbrytande experimentella tekniker och beräkningsmetoder för att förstå jonkanalernas funktion i relation till deras komplexa struktur.

Vi studerar också hur proteinpartners och signalmolekyler reglerar jonkanalaktivitet, förändrar deras struktur och ger nya funktionella egenskaper. Slutligen strävar vi efter att förstå, på molekylär nivå, livshotande sjukdomar som uppstår till följd av jonkanaldysfunktion (kanalopatier). Vi använder tekniker som elektrofysiologi, fluorescensspektroskopi, konfokalmikroskopi, flödescytometri och datorsimulering—dessutom utvecklar vi nya metoder för att tackla experimentella utmaningar inom fysiologi.

Klicka på spela för att se hur fluorometritekniken med spänningsklämma "belyser" ett spänningsstyrt kalciumkanalkomplex (struktur #7MIY av Yan-labbet).

Nyheter

Nyheter från LiU

Forskargruppen

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

Labbalumner

Forskningsområde

Organisation