Antonios Pantazis forskargrupp vid LiU

Jonkanalfunktion, struktur och reglering vid hälsa och sjukdom

Jonkanaler är fascinerande proteiner som genererar och känner av elektriska signaler i cellen. I Pantazis-laboratoriet använder vi banbrytande experimentella tekniker och beräkningsmetoder för att förstå jonkanalernas funktion i relation till deras komplexa struktur.

Vi studerar också hur proteinpartners och signalmolekyler reglerar jonkanalaktivitet, förändrar deras struktur och ger nya funktionella egenskaper. Slutligen strävar vi efter att förstå, på molekylär nivå, livshotande sjukdomar som uppstår till följd av jonkanaldysfunktion (kanalopatier). Vi använder tekniker som elektrofysiologi, fluorescensspektroskopi, konfokalmikroskopi, flödescytometri och datorsimulering—dessutom utvecklar vi nya metoder för att tackla experimentella utmaningar inom fysiologi.

Pantazislabbet expanderar!

Vi letar efter motiverade forskare på alla nivåer (mastersstudent, doktorand, postdok) som vill ta sig an fascinerande projekt om jonkanalbiofysik och cellers exciterbarhet. Intresserade individer är välkomna att kontakta Antonios via antonios.pantazis@liu.se med ett personligt brev, CV och en lista med referenser.

Forskargruppen
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll