Politiskt deltagande och representation

Mikrofon med publik i oskärpa

Medborgares deltagande i offentliga val är avgörande för en fungerade demokrati. Det gäller dels att vi deltar som väljare och att vi aktivt väljer och dels att det finns medborgare som ställer upp som representanter för olika partier i valen. 

Det här är grundläggande frågor för statsvetare. Vår forskning kring dessa teman handlar främst om väljarbeteenden och deltagande, representation samt representanternas kunskaper och utbildning.

Väljarbeteenden och deltagande

Genom att analysera stora data om valdeltagande från statistiska centralbyrån, SCB, analyseras olika aspekter som påverkar om människor röstar. Även lite mer udda förklaringar kan sökas här som om vädret spelar roll för valdeltagande eller om det spelar roll om du bor nära en politiker. 

Förändringar som nya partier och nya svenskars värderingar och kulturella och religiösa identiteter slår också igenom på valdeltagande och detta studeras på olika sätt.

Politikernas kunskaper och utbildning

Till skillnad från många andra länder så har de som åtar sig politiska uppdrag i Sverige i genomsnitt inte högre utbildning än andra. Men de har ofta andra former av utbildningar som inom den svenska folkbildnings- och folkrörelsebaserade demokratin. 


Därför studerar vi, i ett projekt, utbildning och nätverk hos de folkvalda som kan kallas politisk elit. Här inkluderas statsråd, statssekreterare, EU-parlamentariker och riksdagsledamöter. Många av dem har valt tydliga utbildningsvägar för att nå maktpositioner. 

 På lokal nivå följer vi dem som nyligen har åtagit sig ett förtroendeuppdrag för att kunna finna mönster som kan leda till att man hoppar av från sitt politiska uppdrag.

Publikationer i urval

Kontakta oss

Relaterad forskning