Beslutsstöd for prioriteringar på individnivå

Ett verktyg för öppen redovisning av prioriteringar på individnivå med målet att öka jämlikheten i bedömningar.

I Sverige finns sedan 2007 Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård, ett verktyg för rangordning som bygger på riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Den är i första hand tänkt att användas som beslutsstöd för prioriteringsbeslut på gruppnivå. Sedan några år finns även ett beslutsstöd anpassat för prioriteringar på individnivå inom hjälpmedelsverksamhet. Beslutsstödet är sedan några år infört till exempel i Region Jönköpings län och i Malmö stad inom hjälpmedelsverksamhet, och har även på andra håll provats i andra typer av verksamheter.

Beslutsstödet grundar sig på riksdagens etiska principer för prioriteringar och innehåller samma bedömningspunkter som i Nationella modellen. Det syftar bland annat till att öka förutsättningarna för en öppen redovisning av prioriteringar och bedömningar på lika grunder. Beslutsstödet kan användas på olika sätt: vid val mellan olika åtgärder, vid tveksamhet om åtgärd ska utföras eller inte, i kösituationer men också som underlag i policydiskussioner, där beslutsstödet kan tydliggöra olika resonemang om hur prioriteringar görs på individnivå i en verksamhet.

För att stödja hjälpmedelsförskrivare i arbetet med behovsbedömning har Socialstyrelsen, i samarbete med Prioriteringscentrum och de regioner som använt beslutsstödet, skapat en webbutbildning på Socialstyrelsens utbildningsportal om beslutsstödet, anpassat för hjälpmedelsverksamhet. 

 

Länkar till relaterade dokument
Bedömningsformulär för prioriteringar på individnivå

Manual för beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Rapport: Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå - exempel från hjälpmedelsverksamhet

 

Sidan uppdaterades 19 maj 2020.

Om Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll